UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Aqua PLUS koncová zátka s plochým tesnením 3/4"FT

Uponor Aqua PLUS koncová zátka s plochým tesnením 3/4"FT

Uponor Aqua PLUS koncová zátka s plochým tesnením 3/4"FT
Obj. č.1001337

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Item no VVS045266406
Item no LVI2048504
Item no NRF5110224
Dĺžka (l)12 mm
Dĺžka (l1)7 mm
Množstvo balenia 110
Množstvo balenia 3250

Dokumenty

Správa o montáži
116 B1120119

Správa o montáži MLC leak test report TW water (1120119)

Správa o montáži
127 B1120120

Správa o montáži MLC flushing protocol TW water (1120120)

Správa o montáži
110 B1120118

Správa o montáži MLC leak test report TW air-gas (1120118)