UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 480m

Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 480m

Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 480m
Obj. č.1063381

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)m
Item no VVS087230078
Item no LVI2012145
Množstvo balenia 1480
Množstvo balenia 42880

Dokumenty

Informácie o produkte
19 KB1095407

Informácie o produkte Minitec levelling material (1095407)

Technical information
1 KB1118689

Technické informácie PEX piping systems (1118689)

Osvedčenie o schválení
613 B1030698

Uponor CER Combi Pipe SYS MECH VUSAPL SK06-ZSV-0166 SK (1030698)