UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 220m

Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 220m

Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 220m
Obj. č.1062888

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)m
Item no VVS087225124
Item no LVI2022044
Množstvo balenia 1220
Množstvo balenia 4440

Dokumenty

Technical information
1 KB1118689

Technické informácie PEX piping systems (1118689)

Osvedčenie o schválení
613 B1030698

Uponor CER Combi Pipe SYS MECH VUSAPL SK06-ZSV-0166 SK (1030698)

Environmental Product Declaration (EPD)
1 KB1143851

Uponor EPD_ Comfort Pipe PLUS (1143851)