UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Ecoflex Aqua Single 25x3,5/140

Uponor Ecoflex Aqua Single 25x3,5/140

Uponor Ecoflex Aqua Single 25x3,5/140
Obj. č.1018117

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)m
Item no VVS087318025
Item no LVI3010111
Item no NRF8360871
Polomer ohybu 20,35 m
Množstvo balenia 1200

Dokumenty

Správa o montáži
153 B1133510

Správa o montáži Ecoflex pressure test water pipes (1133510)

Montážny návod
1 KB1046550

Montážny návod Ecoflex pipe handling (1046550)

Technical information
11 KB1120217

Technické informácie Ecoflex piping systems (1120217)

Osvedčenie o schválení
613 B1030698

Uponor CER Combi Pipe SYS MECH VUSAPL SK06-ZSV-0166 SK (1030698)