UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Ecoflex Aqua Single 50x6,9/175

Uponor Ecoflex Aqua Single 50x6,9/175

Uponor Ecoflex Aqua Single 50x6,9/175
Obj. č.1018120

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)m
Item no VVS087361650
Item no LVI3010115
Item no NRF8360534
Polomer ohybu 20,55 m
Množstvo balenia 1200

Dokumenty

Správa o montáži
153 B1133510

Správa o montáži Ecoflex pressure test water pipes (1133510)

Montážny návod
1 KB1046550

Montážny návod Ecoflex pipe handling (1046550)

Technical information
11 KB1120217

Technické informácie Ecoflex piping systems (1120217)

Osvedčenie o schválení
613 B1030698

Uponor CER Combi Pipe SYS MECH VUSAPL SK06-ZSV-0166 SK (1030698)