UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Ecoflex domové pripojovacie koleno Single 90x8,2/200

Uponor Ecoflex domové pripojovacie koleno Single 90x8,2/200

Uponor Ecoflex domové pripojovacie koleno Single 90x8,2/200
Obj. č.1118768

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Dĺžka (l)900 mm
Dĺžka (l1)200 mm
Dĺžka (l2)1200 mm
Dĺžka (l3)200 mm
Množstvo balenia 11

Dokumenty

Technical information
11 KB1120217

Technické informácie Ecoflex piping systems (1120217)