UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175

Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175

Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175
Obj. č.1018149

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)m
Item no VVS087817860
Polomer ohybu 20,8 m
Hrúbka steny s33,5 mm
Množstvo balenia 1200

Dokumenty

Správa o montáži
143 B1133498

Správa o montáži Ecoflex pressure test heating (1133498)

Správa o montáži
153 B1133510

Správa o montáži Ecoflex pressure test water pipes (1133510)

Montážny návod
1 KB1046550

Montážny návod Ecoflex pipe handling (1046550)

Osvedčenie o schválení
613 B1030698

Uponor CER Combi Pipe SYS MECH VUSAPL SK06-ZSV-0166 SK (1030698)