UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Ecoflex redukčný prstenec 200/140

Uponor Ecoflex redukčný prstenec 200/140

Uponor Ecoflex redukčný prstenec 200/140
Obj. č.1060989

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Item no VVS087279221
Dĺžka (l)70 mm
Množstvo balenia 11
Množstvo balenia 312

Dokumenty

Montážny návod
1 KB1071291

Montážny návod Ecoflex reducer ring (1071291)

Technical information
11 KB1120217

Technické informácie Ecoflex piping systems (1120217)