UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Ecoflex redukčný prstenec 200/90

Uponor Ecoflex redukčný prstenec 200/90

Uponor Ecoflex redukčný prstenec 200/90
Obj. č.1060990

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Item no VVS087279090
Item no LVI3010404
Item no NRF8360834
Dĺžka (l)70 mm
Množstvo balenia 11
Množstvo balenia 38

Dokumenty

Montážny návod
1 KB1071291

Montážny návod Ecoflex reducer ring (1071291)

Technical information
11 KB1120217

Technické informácie Ecoflex piping systems (1120217)

Osvedčenie o schválení
613 B1030698

Uponor CER Combi Pipe SYS MECH VUSAPL SK06-ZSV-0166 SK (1030698)