UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Ecoflex Supra 32x2,9/68

Uponor Ecoflex Supra 32x2,9/68

Uponor Ecoflex Supra 32x2,9/68
Obj. č.1095723

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)m
Item no NRF8360518
Polomer ohybu 20,4 m
Množstvo balenia 1200

Dokumenty

Správa o montáži
153 B1133510

Správa o montáži Ecoflex pressure test water pipes (1133510)

Montážny návod
1 KB1046550

Montážny návod Ecoflex pipe handling (1046550)

Technical information
11 KB1120217

Technické informácie Ecoflex piping systems (1120217)