UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Ecoflex Supra 90x8,2/175

Uponor Ecoflex Supra 90x8,2/175

Uponor Ecoflex Supra 90x8,2/175
Obj. č.1095728

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)m
Item no NRF8361429
Polomer ohybu 21 m
Množstvo balenia 1100

Dokumenty

Správa o montáži
153 B1133510

Správa o montáži Ecoflex pressure test water pipes (1133510)

Montážny návod
1 KB1046550

Montážny návod Ecoflex pipe handling (1046550)

Technical information
11 KB1120217

Technické informácie Ecoflex piping systems (1120217)