UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Ecoflex zmrašťovacia manžeta 175/200

Uponor Ecoflex zmrašťovacia manžeta 175/200

Uponor Ecoflex zmrašťovacia manžeta 175/200
Obj. č.1018380

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Item no VVS087817175
Item no NRF8361416
Dĺžka (l)300 mm
Packaging Quantity PL11

Dokumenty

Montážny návod
547 B1085021

Montážny návod Ecoflex shrink sleeve (1085021)

Technical information
11 KB1120217

Technické informácie Ecoflex piping systems (1120217)

Osvedčenie o schválení
613 B1030698

Uponor CER Combi Pipe SYS MECH VUSAPL SK06-ZSV-0166 SK (1030698)