UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor MLC odhrotovací nástroj 50

Uponor MLC odhrotovací nástroj 50

Obj. č.1015808

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Item no VVS045498550
Item no LVI1725990
Item no NRF5071826
Množstvo balenia 11
Množstvo balenia 4600

Dokumenty

Správa o montáži
116 B1120119

Správa o montáži MLC leak test report TW water (1120119)

Správa o montáži
127 B1120120

Správa o montáži MLC flushing protocol TW water (1120120)

Správa o montáži
110 B1120118

Správa o montáži MLC leak test report TW air-gas (1120118)