UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Radi Pipe natural v chráničke red 16x2,0 25/20 50m

Uponor Radi Pipe natural v chráničke red 16x2,0 25/20 50m

Uponor Radi Pipe natural v chráničke red 16x2,0 25/20 50m
Obj. č.1008388

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)m
Item no VVS087232016
Množstvo balenia 150
Množstvo balenia 4550

Dokumenty

Technical information
1 KB1118689

Technické informácie PEX piping systems (1118689)

Osvedčenie o schválení
613 B1030698

Uponor CER Combi Pipe SYS MECH VUSAPL SK06-ZSV-0166 SK (1030698)