UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor S-Press PLUS koleno vonk. závit 16-R1/2"MT

Uponor S-Press PLUS koleno vonk. závit 16-R1/2"MT

Uponor S-Press PLUS koleno vonk. závit 16-R1/2"MT
Obj. č.1070532

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Item no VVS045471189
Item no LVI1720194
Item no NRF5114459
Dĺžka (l1)30 mm
Dĺžka (l2)37 mm
Z-rozmery z217 mm
Množstvo balenia 120
Množstvo balenia 380
Množstvo balenia 47680

Dokumenty

Správa o montáži
116 B1120119

Správa o montáži MLC leak test report TW water (1120119)

Správa o montáži
127 B1120120

Správa o montáži MLC flushing protocol TW water (1120120)

Správa o montáži
110 B1120118

Správa o montáži MLC leak test report TW air-gas (1120118)

Osvedčenie o schválení
92 B1030842

Uponor CER MLC SYS MECH VUSAPL SK06-ZSV-0186 SK SK (1030842)