UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor S-Press PLUS nást. krátka verzia M 20-Rp3/4"FT

Uponor S-Press PLUS nást. krátka verzia M 20-Rp3/4"FT

Uponor S-Press PLUS nást. krátka verzia M 20-Rp3/4"FT
Obj. č.1070641

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Item no VVS045475121
Item no NRF5114551
Dĺžka (l1)45 mm
Dĺžka (l2)17 mm
Dĺžka (l3)23 mm
Z-rozmery k40 mm
Z-rozmery z37 mm
Množstvo balenia 15
Množstvo balenia 320
Množstvo balenia 41920

Dokumenty

Správa o montáži
116 B1120119

Správa o montáži MLC leak test report TW water (1120119)

Správa o montáži
127 B1120120

Správa o montáži MLC flushing protocol TW water (1120120)

Správa o montáži
110 B1120118

Správa o montáži MLC leak test report TW air-gas (1120118)

Osvedčenie o schválení
92 B1030842

Uponor CER MLC SYS MECH VUSAPL SK06-ZSV-0186 SK SK (1030842)