UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor S-Press PLUS ochrana voči hluku a úniku vody 16-20

Uponor S-Press PLUS ochrana voči hluku a úniku vody 16-20

Uponor S-Press PLUS ochrana voči hluku a úniku vody 16-20
Obj. č.1121193

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)set
Dĺžka (l1)20 mm
Dĺžka (l2)74 mm
Množstvo balenia 11
Množstvo balenia 4192

Dokumenty

Technical information
6 KB1119966

Technické informácie MLC tap water and heating (1119966)