UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor S-Press PLUS prechod vnút.závit 32-Rp1"FT

Uponor S-Press PLUS prechod vnút.závit 32-Rp1"FT

Uponor S-Press PLUS prechod vnút.závit 32-Rp1"FT
Obj. č.1070521

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Item no VVS045482382
Item no LVI1720187
Item no NRF5114447
Vnútorný závit Rp1 inch
Dĺžka (l)58 mm
Dĺžka (l1)20 mm
Dĺžka (l2)28 mm
Množstvo balenia 15
Množstvo balenia 340
Množstvo balenia 41920

Dokumenty

Správa o montáži
116 B1120119

Správa o montáži MLC leak test report TW water (1120119)

Správa o montáži
127 B1120120

Správa o montáži MLC flushing protocol TW water (1120120)

Správa o montáži
110 B1120118

Správa o montáži MLC leak test report TW air-gas (1120118)

Osvedčenie o schválení
92 B1030842

Uponor CER MLC SYS MECH VUSAPL SK06-ZSV-0186 SK SK (1030842)