UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor S-Press PLUS redukcia 25-20

Uponor S-Press PLUS redukcia 25-20

Uponor S-Press PLUS redukcia 25-20
Obj. č.1070554

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Item no VVS045480308
Item no LVI1720741
Item no NRF5114483
Dĺžka (l)61 mm
Dĺžka (l1)28 mm
Dĺžka (l2)21 mm
Množstvo balenia 110
Množstvo balenia 380
Množstvo balenia 43840

Dokumenty

Správa o montáži
116 B1120119

Správa o montáži MLC leak test report TW water (1120119)

Správa o montáži
127 B1120120

Správa o montáži MLC flushing protocol TW water (1120120)

Správa o montáži
110 B1120118

Správa o montáži MLC leak test report TW air-gas (1120118)

Osvedčenie o schválení
92 B1030842

Uponor CER MLC SYS MECH VUSAPL SK06-ZSV-0186 SK SK (1030842)