UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor S-Press PLUS sliding coupling 16-16

Uponor S-Press PLUS sliding coupling 16-16

Uponor S-Press PLUS sliding coupling 16-16
Obj. č.1118706

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Item no VVS045484316
Item no LVI1720836
Item no NRF5071366
Dĺžka (l)100 mm
Dĺžka (l1)20 mm
Dĺžka (l2)20 mm
Packaging Quantity PL110
Packaging Quantity PL380
Packaging Quantity PL43840

Dokumenty

Správa o montáži
116 B1120119

Správa o montáži MLC leak test report TW water (1120119)

Správa o montáži
127 B1120120

Správa o montáži MLC flushing protocol TW water (1120120)

Správa o montáži
110 B1120118

Správa o montáži MLC leak test report TW air-gas (1120118)