UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor S-Press PLUS sliding coupling 20-20

Uponor S-Press PLUS sliding coupling 20-20

Uponor S-Press PLUS sliding coupling 20-20
Obj. č.1118707

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Item no VVS045484320
Item no LVI1720837
Item no NRF5071367
Dĺžka (l)103 mm
Dĺžka (l1)21 mm
Dĺžka (l2)22 mm
Množstvo balenia 110
Množstvo balenia 380
Množstvo balenia 43840

Dokumenty

Správa o montáži
116 B1120119

Správa o montáži MLC leak test report TW water (1120119)

Správa o montáži
127 B1120120

Správa o montáži MLC flushing protocol TW water (1120120)

Správa o montáži
110 B1120118

Správa o montáži MLC leak test report TW air-gas (1120118)