UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor S-Press PLUS spojka 16-16

Uponor S-Press PLUS spojka 16-16

Uponor S-Press PLUS spojka 16-16
Obj. č.1070547

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Item no VVS045480016
Item no LVI1720735
Item no NRF5114476
Dĺžka (l)51 mm
Dĺžka (l1)20 mm
Dĺžka (l2)20 mm
Množstvo balenia 120
Množstvo balenia 380
Množstvo balenia 47680

Dokumenty

Správa o montáži
116 B1120119

Správa o montáži MLC leak test report TW water (1120119)

Správa o montáži
127 B1120120

Správa o montáži MLC flushing protocol TW water (1120120)

Správa o montáži
110 B1120118

Správa o montáži MLC leak test report TW air-gas (1120118)

Osvedčenie o schválení
92 B1030842

Uponor CER MLC SYS MECH VUSAPL SK06-ZSV-0186 SK SK (1030842)