UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor S-Press PLUS spojka PPSU 16-16

Uponor S-Press PLUS spojka PPSU 16-16

Uponor S-Press PLUS spojka PPSU 16-16
Obj. č.1039933

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Item no VVS087452116
Item no LVI1720690
Item no NRF5114385
Dĺžka (l)51 mm
Dĺžka (l1)20 mm
Dĺžka (l2)20 mm
Množstvo balenia 120
Množstvo balenia 380
Množstvo balenia 47680

Dokumenty

Správa o montáži
116 B1120119

Správa o montáži MLC leak test report TW water (1120119)

Správa o montáži
127 B1120120

Správa o montáži MLC flushing protocol TW water (1120120)

Správa o montáži
110 B1120118

Správa o montáži MLC leak test report TW air-gas (1120118)