UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor S-Press PLUS t-kus 16-16-16

Uponor S-Press PLUS t-kus 16-16-16

Uponor S-Press PLUS t-kus 16-16-16
Obj. č.1070560

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Item no VVS045476016
Item no LVI1720744
Item no NRF5114486
Dĺžka (l1)34 mm
Dĺžka (l2)34 mm
Dĺžka (l3)34 mm
Z-rozmery z214 mm
Z-rozmery z314 mm
Packaging Quantity PL110
Packaging Quantity PL380
Packaging Quantity PL43840

Dokumenty

Správa o montáži
116 B1120119

Správa o montáži MLC leak test report TW water (1120119)

Správa o montáži
127 B1120120

Správa o montáži MLC flushing protocol TW water (1120120)

Správa o montáži
110 B1120118

Správa o montáži MLC leak test report TW air-gas (1120118)

Osvedčenie o schválení
92 B1030842

Uponor CER MLC SYS MECH VUSAPL SK06-ZSV-0186 SK SK (1030842)