UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor S-Press PLUS zátka na tlakovú skúšku 25

Uponor S-Press PLUS zátka na tlakovú skúšku 25

Uponor S-Press PLUS zátka na tlakovú skúšku 25
Obj. č.1013762

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Item no LVI1725995
Item no NRF5071605
Dĺžka (l)57 mm
Dĺžka (l1)14 mm
Dĺžka (l2)35 mm
Packaging Quantity PL110
Packaging Quantity PL43840

Dokumenty

Správa o montáži
116 B1120119

Správa o montáži MLC leak test report TW water (1120119)

Správa o montáži
127 B1120120

Správa o montáži MLC flushing protocol TW water (1120120)

Správa o montáži
110 B1120118

Správa o montáži MLC leak test report TW air-gas (1120118)