UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor S-Press PLUS zátka na tlakovú skúšku 32

Uponor S-Press PLUS zátka na tlakovú skúšku 32

Uponor S-Press PLUS zátka na tlakovú skúšku 32
Obj. č.1013764

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Item no NRF5071606
Dĺžka (l)64 mm
Dĺžka (l1)14 mm
Dĺžka (l2)42 mm
Množstvo balenia 110
Množstvo balenia 43840

Dokumenty

Správa o montáži
116 B1120119

Správa o montáži MLC leak test report TW water (1120119)

Správa o montáži
127 B1120120

Správa o montáži MLC flushing protocol TW water (1120120)

Správa o montáži
110 B1120118

Správa o montáži MLC leak test report TW air-gas (1120118)