UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Siccus 14 teplo-roznášacia lamela 14mm 1180x120x0,45mm

Uponor Siccus 14 teplo-roznášacia lamela 14mm 1180x120x0,45mm

Uponor Siccus 14 teplo-roznášacia lamela 14mm 1180x120x0,45mm
Obj. č.1005486

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Packaging Quantity PL148
Packaging Quantity PL4768

Dokumenty

Technical information
6 KB1118340

Technické informácie Siccus 14 (1118340)

Osvedčenie o schválení
613 B1030698

Uponor CER Combi Pipe SYS MECH VUSAPL SK06-ZSV-0166 SK (1030698)