UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Smart Aqua lišta so zalomením

Uponor Smart Aqua lišta so zalomením

Uponor Smart Aqua lišta so zalomením
Obj. č.1057843

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Dĺžka (l)144 mm
Z-rozmery b82 mm
Z-rozmery h46 mm
Množstvo balenia 11
Množstvo balenia 35
Množstvo balenia 41920

Dokumenty

Správa o montáži
116 B1120119

Správa o montáži MLC leak test report TW water (1120119)

Správa o montáži
127 B1120120

Správa o montáži MLC flushing protocol TW water (1120120)

Správa o montáži
110 B1120118

Správa o montáži MLC leak test report TW air-gas (1120118)

Osvedčenie o schválení
613 B1030698

Uponor CER Combi Pipe SYS MECH VUSAPL SK06-ZSV-0166 SK (1030698)