UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Smart Aqua zátka pre skúšku tesnosti WW 1/2"MT

Uponor Smart Aqua zátka pre skúšku tesnosti WW 1/2"MT

Uponor Smart Aqua zátka pre skúšku tesnosti WW 1/2"MT
Obj. č.1135499

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Item no LVI2022230
Item no NRF5110328
Dĺžka (l)85 mm
Množstvo balenia 120
Množstvo balenia 3360
Množstvo balenia 47200

Dokumenty

Správa o montáži
116 B1120119

Správa o montáži MLC leak test report TW water (1120119)

Správa o montáži
127 B1120120

Správa o montáži MLC flushing protocol TW water (1120120)

Správa o montáži
110 B1120118

Správa o montáži MLC leak test report TW air-gas (1120118)