UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Smatrix Move regulátor prívodu X-157 Wired

Uponor Smatrix Move regulátor prívodu X-157 Wired

Uponor Smatrix Move regulátor prívodu X-157 Wired
Obj. č.1071693

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)set
Item no VVS466255020
Item no LVI2024533
Item no NRF8361239
Dĺžka (l)160 mm
Z-rozmery h45 mm
Z-rozmery w85 mm
Množstvo balenia 11
Množstvo balenia 34
Množstvo balenia 496

Dokumenty

Návod na montáž a prevádzku
23 KB1095073

Návod na montáž a prevádzku Smatrix Move (1095073)

Správa o montáži
490 B1142331

IR Smatrix Move SK 1142331 v1

Technical information
12 KB1116284

Technické informácie Smatrix (1116284)

Prehlásenie o zhode
811 B1132746

Uponor DoC SMATRIX 1071651 INT (1132746)