UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Teck jednoduchý hmoždinkový hák 75

Uponor Teck jednoduchý hmoždinkový hák 75

Uponor Teck jednoduchý hmoždinkový hák 75
Obj. č.1135511

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Item no VVS087253117
Item no LVI2022224
Item no NRF5110329
Dĺžka (l)56 mm
Dĺžka (l1)18 mm
Množstvo balenia 1200
Množstvo balenia 31600
Množstvo balenia 432000

Dokumenty

Správa o montáži
116 B1120119

Správa o montáži MLC leak test report TW water (1120119)

Správa o montáži
127 B1120120

Správa o montáži MLC flushing protocol TW water (1120120)

Správa o montáži
110 B1120118

Správa o montáži MLC leak test report TW air-gas (1120118)