UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Uni-C vsuvka MLC 1/2"MT-1/2"MT

Uponor Uni-C vsuvka MLC 1/2"MT-1/2"MT

Uponor Uni-C vsuvka MLC 1/2"MT-1/2"MT
Obj. č.1013894

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Item no VVS045465104
Item no NRF5071751
Dĺžka (l)29 mm
Množstvo balenia 140
Množstvo balenia 3160
Množstvo balenia 415360

Dokumenty

Správa o montáži
116 B1120119

Správa o montáži MLC leak test report TW water (1120119)

Správa o montáži
127 B1120120

Správa o montáži MLC flushing protocol TW water (1120120)

Správa o montáži
110 B1120118

Správa o montáži MLC leak test report TW air-gas (1120118)

Osvedčenie o schválení
92 B1030842

Uponor CER MLC SYS MECH VUSAPL SK06-ZSV-0186 SK SK (1030842)