UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Uni Pipe PLUS biela 16x2,0 500m

Uponor Uni Pipe PLUS biela 16x2,0 500m

Uponor Uni Pipe PLUS biela 16x2,0 500m
Obj. č.1059578

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)m
Item no LVI1720139
Item no NRF5072091
Množstvo balenia 1500
Množstvo balenia 43500

Dokumenty

Správa o montáži
116 B1120119

Správa o montáži MLC leak test report TW water (1120119)

Správa o montáži
127 B1120120

Správa o montáži MLC flushing protocol TW water (1120120)

Správa o montáži
110 B1120118

Správa o montáži MLC leak test report TW air-gas (1120118)

Osvedčenie o schválení
92 B1030842

Uponor CER MLC SYS MECH VUSAPL SK06-ZSV-0186 SK SK (1030842)