UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Uni Pipe PLUS biela v chráničke 20x2,25 - 28/23 red 75m

Uponor Uni Pipe PLUS biela v chráničke 20x2,25 - 28/23 red 75m

Uponor Uni Pipe PLUS biela v chráničke 20x2,25 - 28/23 red 75m
Obj. č.1063062

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)m
Item no VVS087482320
Packaging Quantity PL175
Packaging Quantity PL4900

Dokumenty

Správa o montáži
116 B1120119

Správa o montáži MLC leak test report TW water (1120119)

Správa o montáži
127 B1120120

Správa o montáži MLC flushing protocol TW water (1120120)

Správa o montáži
110 B1120118

Správa o montáži MLC leak test report TW air-gas (1120118)