UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Uni Pipe PLUS dvojitá príchytka 16

Uponor Uni Pipe PLUS dvojitá príchytka 16

Uponor Uni Pipe PLUS dvojitá príchytka 16
Obj. č.1135508

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Osová vzdialenosť34 mm
Dĺžka (l)72 mm
Z-rozmery b18 mm
Z-rozmery h47 mm
Množstvo balenia 140
Množstvo balenia 3720
Množstvo balenia 417280

Dokumenty

Správa o montáži
116 B1120119

Správa o montáži MLC leak test report TW water (1120119)

Správa o montáži
127 B1120120

Správa o montáži MLC flushing protocol TW water (1120120)

Správa o montáži
110 B1120118

Správa o montáži MLC leak test report TW air-gas (1120118)