UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Uni Pipe PLUS príchytka 20

Uponor Uni Pipe PLUS príchytka 20

Uponor Uni Pipe PLUS príchytka 20
Obj. č.1135503

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Dĺžka (l)46 mm
Z-rozmery b18 mm
Z-rozmery h59 mm
Množstvo balenia 150
Množstvo balenia 3900
Množstvo balenia 418000

Dokumenty

Správa o montáži
116 B1120119

Správa o montáži MLC leak test report TW water (1120119)

Správa o montáži
127 B1120120

Správa o montáži MLC flushing protocol TW water (1120120)

Správa o montáži
110 B1120118

Správa o montáži MLC leak test report TW air-gas (1120118)