UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Vario odvzušnenie/vypustenie NP G1

Uponor Vario odvzušnenie/vypustenie NP G1

Uponor Vario odvzušnenie/vypustenie NP G1
Obj. č.1135299

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)set
Dĺžka (l)95 mm
Dĺžka (l1)71 mm
Množstvo balenia 11
Množstvo balenia 315
Množstvo balenia 4900

Dokumenty

Technical information
1 KB1118689

Technické informácie PEX piping systems (1118689)