UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Vario zadná stena OW 1550x730

Uponor Vario zadná stena OW 1550x730

Uponor Vario zadná stena OW 1550x730
Obj. č.1136230

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Dĺžka (l)1530 mm
Z-rozmery w560 mm
Množstvo balenia 11
Množstvo balenia 45
Množstvo balenia 430

Dokumenty

Technical information
1 KB1095069

Technické informácie Vario cabinet (1095069)

Správa o montáži
116 B1120119

Správa o montáži MLC leak test report TW water (1120119)

Správa o montáži
127 B1120120

Správa o montáži MLC flushing protocol TW water (1120120)