UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Wipex prechod PN10 63x8,6-G2

Uponor Wipex prechod PN10 63x8,6-G2

Uponor Wipex prechod PN10 63x8,6-G2
Obj. č.1018341

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Item no VVS087883163
Item no LVI1932163
Item no NRF5110377
Dĺžka (l)84 mm
Dĺžka (l1)20 mm
Dĺžka (l2)46 mm
Množstvo balenia 11
Množstvo balenia 38

Dokumenty

Správa o montáži
143 B1133498

Správa o montáži Ecoflex pressure test heating (1133498)

Správa o montáži
153 B1133510

Správa o montáži Ecoflex pressure test water pipes (1133510)

Technical information
11 KB1120217

Technické informácie Ecoflex piping systems (1120217)

Osvedčenie o schválení
613 B1030698

Uponor CER Combi Pipe SYS MECH VUSAPL SK06-ZSV-0166 SK (1030698)