UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Ženy menia stavebníctvo

Nie je žiadnym tajomstvom, že stavebníctvo je "mužský svet". Napriek určitému úsiliu pri nábore žien je toto odvetvie stále jedným z najviac rodovo segregovaných vertikálnych odvetví na svete.

Štatistiky odhaľujú, aký nevyvážený je pomer pohlaví v tomto odvetví. V Európe tvoria ženy len 9 % všetkých pracovníkov v stavebníctve (Zdroj: národné štatistické úrady v Nemecku, Španielsku, Taliansku, Belgicku a Portugalsku).

Ženy ako staviteľky sú vzácnym javom. Dôvodov je viacero, od drobných prekážok, ako je nevhodné vybavenie na ochranu stavby, až po hlboko zakorenené spoločenské normy, ktoré ženám bránia v práci. V dôsledku toho im chýba podpora a prijatie v prevažne mužských tímoch. Z rovnakých spoločenských dôvodov sa ženy vyhýbajú fyzicky náročnejším prácam, ktoré sa tradične považujú za nevhodné.

Podobne ako zvyšok podnikateľského sveta aj stavebníctvo pomaly mení svoje tradičné zvyky a do odvetvia vstupuje čoraz viac žien.
 

Prečo by mali ženy pracovať v stavebníctve?

Tu sú len štyri dôvody, prečo je teraz najlepší čas pre ženy budovať svoju kariéru v stavebníctve:

1. Keďže sa stavebné projekty opäť stabilizujú, dopyt po pracovnej sile rastie. V dôsledku toho sa otvárajú nové príležitosti pre mužov aj ženy. Okrem toho, vzhľadom na chronický nedostatok pracovníkov a rôznych zručností majú dnešné ženy viac možností.

2. Ženy nemusia byť inštalatérkami, pokrývačkami, stavbárkami alebo elektrikárkami, aby mohli nastúpiť do odvetvia. Existuje mnoho ďalších pracovných miest, ako sú zmluvné alebo projektové manažérky, dizajnérky alebo produktové inžinierky a celý rad profesií v kancelárii. 

3. V stavebníctve je skromný, ale badateľný počet vedúcich pracovníčok. Tieto priekopníčky prekonávajú bariéry a ženy, ktoré majú záujem o vedúce alebo manažérske pozície, nemusia byť nevyhnutne "jediné".

4. Odvetvie stavebníctva ponúka konkurencieschopné platy. Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov sú oveľa menšie ako v iných odvetviach.
 

Hľadanie spojencov medzi mužmi

Rozmanitosť, rovnosť a inklúzia sa stávajú veľkými témami v celom podnikateľskom prostredí a svet stavebníctva nie je výnimkou. Na vytvorenie skutočne priateľského pracovného prostredia pre ženy v tomto odvetví však ženy potrebujú podporu a spojenectvo zo strany svojich mužských kolegov.

Viedli sme rozhovor s jedným takýmto mužom, ktorý otvorene podporuje ženy vo vedúcich a iných pozíciách v celom odvetví, Jacekom A. Dobrowolskim, viceprezidentom pre predaj a marketing spoločnosti Uponor Eastern Europe.
 
Otázka: Zaznamenali ste nejaké zmeny v počte žien v tomto odvetví?
 
Odpoveď: Ženy boli v tomto odvetví tradične nedostatočne zastúpené, počnúc stavebnou univerzitou. V poslednom desaťročí sa však situácia začala meniť a do podnikania a dokonca aj do tohto odvetvia vstupuje čoraz viac žien.

Aj keď sa ženy stále držia ďalej od ťažkej fyzickej práce, ako je napríklad stavba, inštalatérstvo alebo inštalácia zariadení HVAC, ich zastúpenie sa zvyšuje v rôznych kancelárskych prácach a na pozíciách, ktoré si vyžadujú "estetické oko".

Úloha projektanta inštalácií je jedným z príkladov, kde počet žien rastie. V skutočnosti tu v spoločnosti Uponor v Poľsku máme služby projektovania, ktoré slúžia našim pobočkám po celom svete. Zamestnáva približne 70 projektantov a inžinierov, z ktorých viac ako polovicu tvoria ženy.
 
Otázka: A čo sa týka vedúcich, výkonných alebo manažérskych pozícií – zamestnávate aj tam ženy?

Odpoveď: Samozrejme, že áno. Som hrdý na to, že spoločnosť Uponor Poľsko zamestnala dve silné vedúce pracovníčky: (moju nástupkyňa) a Ewu Krzemińskú, výkonnú riaditeľku spoločnosti Uponor Infra. Máme len tieto dve ženy na výkonných pozíciách vedúcich jednotiek, ale dúfame, že sa tento trend rozšíri aj do ďalších krajín východoeurópskeho regiónu.

Otázka: Získali tieto pozície preto, lebo niekto rozhodol, že by ste mali mať v správnej rade viac žien?

Odpoveď: Vlastne nie. Tieto ženy neboli prijaté kvôli ich pohlaviu. Naše manažérky získali tieto pozície v porovnaní so svojimi mužskými kolegami, pretože boli najlepšími kandidátmi. Mali najpôsobivejšie skúsenosti, výsledky a zručnosti, ktoré sme hľadali. Urobili sme vynikajúce rozhodnutia, pretože obe odvádzajú fantastickú prácu.
 
Otázka: Prijali vaši zákazníci vaše vedúce pracovníčky?

Odpoveď: Na začiatku som sa toho trochu obával. Naši zákazníci desaťročia pracovali len s mužmi, takže niektorí boli spočiatku prekvapení. Čoskoro sme však videli, že nemáme dôvod na obavy. Naši zákazníci reagovali pozitívne a prijali naše manažérky, najmä po preukázaní znalostí a dobrej schopnosti vodcovstva.

Otázka: Ovplyvnila táto zmena pomeru mužov a žien v zamestnaní bežnú činnosť?

Odpoveď: Ovplyvnila. Ženy priniesli do podnikania iný štýl a citlivosť a zanechali svoju stopu, najmä vo vnútri organizácií. Ich štýl vedenia dokáže vytvoriť lepšiu pracovnú atmosféru a vytvoriť inkluzívnejšiu firemnú kultúru.

To však neznamená, že nemôžu byť rázne. Stereotyp hovorí, že ženy sú príliš emocionálne na to, aby boli úspešnými manažérkami, ale ja si nemyslím, že je to pravda. Ženy dokážu byť veľmi tvrdé, keď si situácia vyžaduje pevnú ruku. To isté platí o dosahovaní kľúčových ukazovateľov výkonnosti a výsledkov - v tom sú rovnako dobré ako muži. Celkovo by som však povedal, že v porovnaní s mužmi na tých istých pozíciách majú väčšiu citlivosť voči členom svojho tímu.

V našej spoločnosti pozorujem, že tím s vedúcou ženou vedie tolerantnejšie a politicky korektnejšie rozhovory. Všimol som si, že niektorí muži, ktorí mali zvyčajne robustný štýl konverzácie, začali meniť spôsob správania a rozprávania sa s ostatnými.
 
Otázka: Urobme krok späť a pozrime sa na celkovú transformáciu podnikania, ktorej sme svedkami. Myslíte si, že ženy patria medzi hlavné hnacie sily týchto zmien?

Odpoveď: Áno, podnikanie sa rýchlo mení. Ale nepovedal by som, že ženy sú priamou hnacou silou týchto zmien. Zmenili sa očakávania všetkých zamestnancov, ktorí na to lepšie reagujú.
Pred rokmi boli ľudia šťastní, že dostanú prácu a zarobia si na svoj plat. Dnes už práca nestačí. Chcú konkurencieschopný plat, vynikajúcu pracovnú atmosféru, atraktívne sociálne prostredie a pozitívnu firemnú kultúru. 
A keďže ženy sú pri vytváraní tejto atmosféry úspešnejšie, nepriamo sú hnacou silou týchto zmien.


 
Otázka: Čo by ste poradili ženám, ktoré zvažujú uchádzať sa o rôzne pozície v stavebníctve - od vedúcich pozícií, cez inžinierske pozície až po administratívne funkcie? Je vo svete stavebníctva a inžinierstva miesto pre ženy?

Odpoveď: Určite áno. Ženy môžu v tomto odvetví nájsť uspokojivú kariéru. Neexistujú pre ne žiadne nevýhody, aspoň nie tu v spoločnosti Uponor.
Jednou z hlavných tém súčasnosti sú napríklad rozdiely v odmeňovaní žien a mužov, pričom v rôznych odvetviach existuje mnoho nešťastných príkladov. Ale nie tu v spoločnosti Uponor. Mužov a ženy na rovnakej pozícii platíme rovnako.

Riadiace pozície sú otvorené pre tie ženy, ktoré sú ochotné prijať výzvy, ktoré sú s touto prácou spojené. To zvyčajne znamená viac cestovania, dlhé hodiny a pobyt mimo rodiny, čo je pre väčšinu pracujúcich matiek ťažko prijateľné.
Naše pracujúce mamičky na vedúcich pozíciách však podporujeme v čo najväčšej miere tým, že ponúkame možnosť práce z domu.

Pokiaľ ide o ostatné pozície v stavebníctve a v odvetví vzduchotechniky, už sme hovorili o tom, že ženy nemajú záujem o pozície, ktoré zahŕňajú ťažkú fyzickú prácu. Nie je to tak, že by sme ich nezamestnali, len to nie je to, čo zvyčajne hľadajú.
Ženy majú v tomto odvetví veľa možností: od služieb zákazníkom, marketingu, predaja, ľudských zdrojov, financií, logistiky, dizajnu až po produktové inžinierstvo a ďalšie.

Ženy sú vítané v odvetví stavebníctva a vzduchotechniky. A my v spoločnosti Uponor ich vítame s otvorenou náručou ako našich zamestnancov, partnerov a zákazníkov.