UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava
Aké sú 4 najväčšie výzvy v stavebníctve a odvetví HVAC? Ako spoločnosť Uponor pomáha svojim zákazníkom a podporuje obchodných partnerov v prosperite?

Udržateľnosť, agilnosť a úspech so spoločnosťou Uponor

Čo sa dozviete v článku?

Odvetvie HVAC (vykurovanie, vetranie a klimatizácia) a odvetvie stavebníctva prechádzajú rozsiahlou transformáciou, ktorú je možné rozdeliť do 4 hlavných trendov: meniace sa požiadavky zákazníkov, výber správneho vybavenia a udržiavanie kroku s vývojom technológií, nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a zmena klímy.

Je zložité držať krok v súlade s týmito trendmi a zostať konkurencieschopný. Výhodu však majú predajcovia, inštalatéri, montéri, projektanti, architekti, stavitelia a investori, ktorí spolupracujú so spoločnosťou Uponor, pretože v reakcii na aktuálne trendy na trhu sme vyvinuli prístup, ktorý pomáha našim partnerom prosperovať tým, že kladieme dôraz na tieto témy:
 • Zákaznícky orientované riešenia pre energetický manažment, vykurovanie, inštalatérske práce a chladenie.
 • Inovácia a technologický pokrok.
 • Investície do partnerskej siete a vzťahov založených na dôvere, filozofia win-win, špičkové školenia a odborná podpora.
 • Udržateľné riešenia pre zelenšiu budúcnosť.
Prečítajte si celý článok a zistite, prečo partneri radi spolupracujú so spoločnosťou Uponor.

1. Zmenené požiadavky zákazníkov

V odvetví stavebníctva a subsektore vykurovania, vetrania a klimatizácie je v posledných rokoch zaznamenaný trend, že zákazníci chcú vyššiu funkčnosť za menej peňazí. Rýchly svet, v ktorom žijeme, a rastúci počet ponúk na trhu prinášajú netrpezlivých a náročnejších zákazníkov. Okrem toho si čoraz viac ľudí uvedomuje význam udržateľnosti a energetickej účinnosti, ktoré tiež často zahŕňajú do svojich požiadaviek.
 
Zákazníci dnes očakávajú, že produkty a služby HVAC budú:
 • kvalitné,
 • moderné,
 • efektívne,
 • udržateľné,
 • mať primeranú cenu.
Uspokojiť všetky tieto potreby v rámci jedného produktu alebo služby nie je jednoduché. Je to však možné, a to prostredníctvom inovácií a budovania vzťahov. Pozornosť moderných zákazníkov si získavajú výrobcovia a poskytovatelia služieb v oblasti HVAC  (vykurovania, vetrania a klimatizácie), ktorí využívajú nové inovácie v tomto odvetví a držia krok s technologickým pokrokom. Spoločnosti pôsobiace v HVAC (odvetví vykurovania, vetrania a klimatizácie), ktoré investujú aj do vynikajúceho zákazníckeho servisu, efektívnej podpory a vzťahov založených na dôvere, majú potenciál získať si vernosť zákazníkov.
 

2. Výber správneho vybavenia pre moderné budovy

Pri plánovaní vykurovania a chladenia musia projektanti zvážiť mnohé aspekty: umiestnenie zariadení, ich veľkosť, poloha, stavebné materiály, systémy protipožiarnej ochrany a ďalšie. Riadenie a koordinácia sú v tomto procese často náročné, pretože počas výstavby sa mení množstvo premenných – od architektonických až po špecifické technické, inštalatérske alebo elektrické prvky.

Najnovšie odborníci na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu musia k tomuto zoznamu pridať ďalšiu požiadavku – integráciu technológií, ktoré spĺňajú požiadavky inteligentných domácností a prepojených technológií (napríklad internet vecí – IoT). Inteligentné domy potrebujú také plány vykurovania a chladenia, ktoré sa  dajú pripojiť k softvéru a ovládať prostredníctvom mobilnej aplikácie, čo nepochybne ovplyvňuje výber zariadenia.
 
Moderné budovy a domácnosti preto potrebujú vysoko prispôsobiteľné a flexibilné zariadenia, ktoré podporujú nové technológie a sú integrované s aplikáciami a iným softvérom.
 

3. Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v oblasti inštalatérstva, vykurovania a chladenia 

Nie je žiadnym tajomstvom, že celé odvetvie stavebníctva má výrazný problém s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. Tento trend spôsobuje viacero faktorov.
 • Jeden z nich môžeme nájsť vo vzdelávacom systéme, ktorý mladých ľudí dostatočne aktívne nepodnecuje k tomu, aby sa venovali povolaniam v oblasti HVAC (vykurovania, vetrania a klimatizácie).
 • Ďalšie dôvody súvisia s rýchlym vývojom technológií, s ktorým mnohí pracovníci v oblasti stavebníctva, dokonca aj mladšie generácie, ťažko držia krok.
 • Stavebný sektor tiež často neponúka dostatočnú podporu vzdelávania a odbornej prípravy pre všetky nové riešenia a produkty na trhu.
 

4. Zmena klímy

Stavebný priemysel zanecháva obrovskú uhlíkovú stopu a budovy sú  všeobecne považované za najväčších znečisťovateľov klímy. Podľa EASAC (European Academies Science Advisory Council) 25 % emisií skleníkových plynov v Európe pochádza z budov. Predpisy sa preto snažia stanoviť normy, vedúce k „budovám s takmer nulovou spotrebou energie“, ktorých cieľom je znížiť spotrebu energie, potrebnej na zabezpečenie komfortu v budovách. Preto sa energeticky účinné zariadenia s nízkymi emisiami uhlíka stávajú prvoradými.

Globálne iniciatívy v oblasti udržateľnosti predpokladajú v nasledujúcom desaťročí svet bez emisií uhlíka, čo si vyžaduje predpisy a normy, ktoré sa musia zaviesť v sektore HVAC  (vykurovania, vetrania a klimatizácie) – od výroby až po využitie a údržbu.
 

Premena výziev na príležitosti so spoločnosťou Uponor

Od svojho vzniku v roku 1918 vo fínskom Lahti, kde začínala ako skromná stolárska dielňa, až dodnes slúži Uponor staviteľom, domácnostiam a budovám už viac ako 100 rokov. Spoločnosť je známa svojimi modernými a udržateľnými riešeniami v oblasti vykurovania, chladenia a inštalatérstva. V súčasnosti pôsobí v 26 krajinách Európy a Severnej Ameriky.

Spoločnosť Uponor je založená na inováciách, pokrokovom myslení a poslaní vytvárať udržateľnejšie prostredie na život. Ponúkame bezpečné riešenia dodávky pitnej vody, energeticky účinné sálavé vykurovanie a chladenie a spoľahlivú infraštruktúru.

Vďaka množstvu inovatívnych produktov a obchodnému prístupu, ktorý sa opiera o odborné znalosti a dôveru, dokáže spoločnosť Uponor s istotou prekonať všetky výzvy prítomné v stavebníctve. Naše riešenia pomáhajú našim zákazníkom a obchodným partnerom objavovať nové možnosti vďaka inteligentnejším a ekologickejším produktom a službám. Toto je náš kľúč k úspechu:
  

1. Riešenia orientované na zákazníka

V spoločnosti Uponor nás meniace sa požiadavky zákazníkov inšpirujú k tomu, aby sme mysleli dopredu a robili veci lepšie. Chápeme, že každý projekt je iný, preto sa pri zabezpečovaní teplotného komfortu a hygieny vody vo vnútorných priestoroch orientujeme na zákazníka. Rovnako prispôsobujeme riešenia pre energetický manažment, vykurovanie, inštaláciu a chladenie individuálnym potrebám. Napríklad rodinný dom má iné potreby ako priemyselný závod. Športové centrá a hotely majú tiež úplne iné špecifiká. Zoznam je dlhý. 

Vytvorili sme šesť hlavných skupín zákazníkov, ktorým sme prispôsobili naše riešenia:
 • rodinné domy,
 • viacgeneračné budovy,
 • kancelárske budovy,
 • priemyselné objekty,
 • hotely,
 • športové a rekreačné zariadenia. 
Tu sú niektoré z hlavných bodov, ktoré vychádzajú z ich potrieb:
 

Rodinné domy

 • Inštalácie vhodné pre novostavby a zrenovované domy,
 • rovnomerné rozloženie teploty, 
 • energeticky účinné zariadenia,
 • vhodné riešenia pre obnoviteľné zdroje energie,
 • najvyššie hygienické normy pre riešenie dodávky pitnej vody. 

Viacgeneračné a kancelárske budovy

 • Inštalácie sú vytvorené tak, aby vydržali niekoľko rokov,
 • udržateľné, energeticky účinné riešenia,
 • hygienická dodávka pitnej vody,
 • zníženie potreby primárnej energie o 25 %,
 • pomoc pri plánovaní inžinierskych a inštalačných projektov.

Priemyselné objekty 

 • Energeticky účinné riešenia sálavého vykurovania a chladenia,
 • konštantná teplota a relatívna vlhkosť vzduchu v celom objekte,
 • efektívne a nízke náklady na údržbu a servis,
 • flexibilné používanie,
 • plánovanie technického vybavenia budov z jedného zdroja.

Hotely

 • Flexibilné, aby riešenia vyhovovali potrebám širokej škály návštevníkov,
 • najvyššie hygienické normy pre systémy dodávok pitnej vody,
 • individuálne nastavenie chladenia a vykurovania v každej miestnosti,
 • najmodernejšia chladiaca, vykurovacia a vodovodná technika.

Športové a rekreačné zariadenia 

 • Nízke náklady na inštaláciu, prevádzku a údržbu,
 • certifikácia DIN Certco pre všetky systémy a podlahové konštrukcie,
 • vhodné na integráciu s obnoviteľnými zdrojmi energie.
 

2. Investovanie do budúcnosti

V spoločnosti Uponor sa snažíme využívať nové technológie v oblasti vykurovania, vetrania a klimatizácie (HVAC). Už sme vysvetlili, ako vyvíjame naše riešenia a produkty na základe potrieb našich zákazníkov. Medzi naše hnacie sily patria inovácie a technologický pokrok, ktorých základom je udržateľnosť
 
Produkty Uponor sa vyrábajú v súlade s najvyššími kvalitatívnymi a hygienickými normami tak, aby poskytovali moderné, udržateľné, energeticky účinné a flexibilné možnosti najmä pre oblasti:
 1. dodávka vody,
 2. podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie a chladenie,
 3. regulácia systémov vykurovania a chladenia,
 4. rozdeľovače Vario,
 5. flexibilné predizolované potrubia,
 6. prefabrikované riešenia,
 7. radiátorové konektory.

Medzi naše najnovšie inovácie patria:
 

Uponor Ecoflex VIP

Revolučné predizolované potrubia novej generácie pre miestne a diaľkové distribučné  siete s izoláciou vonkajšieho potrubia, ktoré môžu znížiť tepelné straty o 60 %. Viac informácií nájdete TU.
 

Uponor Inox

Potrubie z nehrdzavejúcej ocele na spoľahlivú hygienickú dodávku pitnej vody vo viacpodlažných budovách s maximálnou bezpečnosťou a minimálnou náročnosťou na inštaláciu. Viac informácií nájdete TU.
 

Uponor Motion

Digitálne ovládaná preplachovacia stanica zabezpečuje najvyššiu kvalitu pitnej vody a znižuje riziko kontaminácie nebezpečnými patogénmi. Viac informácií nájdete TU.
 

Systém podlahového vykurovania Uponor 10 bar

Nový štandard pre výškové budovy umožňuje jednoduchšie, hospodárnejšie a pohodlnejšie plánovanie a inštaláciu. Viac informácií nájdete TU.
 

Uponor Smatrix Pulse

Moderný systém zónovej regulácie teploty s kompletným pripojením k inteligentnej domácnosti a cloudu. Šetrí čas, energiu a náklady. Viac informácií nájdete TU.
 

Uponor PEX Pipe Blue

Prvé potrubia PEX na biologickej báze na svete so zníženou uhlíkovou stopou až o 90 % v porovnaní s potrubiami PEX na fosílnej báze. Viac informácií nájdete TU.
 

3. Výnimočná podpora: 12 dôvodov, prečo partneri radi spolupracujú so spoločnosťou Uponor

Úspech spoločnosti Uponor závisí od našej partnerskej siete a vieme, že sami by sme to nezvládli. Preto intenzívne investujeme do úspechu našich partnerov a zabezpečujeme, aby predajcovia, montéri, projektanti, architekti, inštalatéri, stavitelia a investori, ktorí spolupracujú so spoločnosťou Uponor, boli podporovaní na každom kroku projektovej fázy.
 
Hlavné benefity, ktoré prináša spolupráca so spoločnosťou Uponor:
 • Partnerský prístup založený na filozofii prosperita pre všetky strany – nepredávame, ak zo vzťahu nemajú prospech všetky zúčastnené strany.
 • Spolupráca s priateľskými tímami a kvalitnou značkou, ktorá ponúka spoľahlivé riešenia overené časom.
 • Jednoduchá realizácia, inovatívne produkty a riešenia s mnohými alternatívami a možnosťami, z ktorých si môžete vybrať.
 • Podpora predaja a marketingu.
 • Odborná príprava a vzdelávanie prostredníctvom Uponor Academy, ktoré pokrývajú všetky oblasti od konkrétnych produktov až po inštaláciu riešení. 
 • Certifikáty: BIM (Building Information Modelling), LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) alebo DGNB (German Sustainable Building Association). 
 • Pomoc pri hľadaní správneho riešenia pre konkrétny projekt.
 • Definovanie a výpočet finančného základu stavebného projektu vrátane očakávaných investičných a prevádzkových nákladov. 
 • Komplexná podpora projektu – od plánovania a návrhu, cez koordináciu logistiky a uvedenie do prevádzky, až po realizáciu.
 • Praktické poradenstvo, technické znalosti a kvalitné služby vrátane profesionálnych návrhov PDC a miestneho technického poradenstva.
 • Odborné poradenstvo v oblasti dodávateľského reťazca a riešení pre väčšie projekty.
 • Kompletné riešenia, ktoré poskytujú všetko, čo partner môže potrebovať: od kvalitných produktov a služieb, ktoré na seba nadväzujú, čím poskytujú doplnkové služby, až po pomoc pri realizácii a plánovaní, školení a podporu.

Profesionáli tiež radi spolupracujú so spoločnosťou Uponor z dôvodov, že spoločnosť presahuje technické znalosti a vyrába skvelé produkty. Záväzok voči zamestnancom a „ľudský prístup“ zakotvený v podnikovej kultúre sú niečím, čím sa táto spoločnosť skutočne líši od ostatných. Najlepšie to vysvetlil riaditeľ predaja spoločnosti Uponor pre juhovýchodnú Európu, Pölcz Csaba:
 
Pred niekoľkými rokmi som mal zdravotné problémy, pre ktoré som dlhodobejšie nemohol pracovať. Bolo to náročné, ale rodina stála pri mne. Cítil som však rovnakú podporu a starostlivosť zo strany mojej spoločnosti, tímu a šéfa. Vtedy som si uvedomil niečo dôležité.
 
Vysoký plat, práca v skvelom tíme a nadriadený, ktorý si Vás váži, sú skvelými dôvodmi, prečo pracovať v organizácii. Neznamená to však veľa, ak nemáte firemnú kultúru zameranú na človeka. Spoločnosti Uponor záleží na ľuďoch jej zamestnancoch, partneroch a zákazníkoch, a to je ten najdôležitejší dôvod, prečo tu pracujem.
 

4. Záchrana planéty pomocou udržateľných riešení a produktov

Byť súčasťou priemyselného odvetvia, ktoré má taký významný vplyv na životné prostredie a budúcnosť planéty, je veľká zodpovednosť, ktorú berieme veľmi vážne. Preto sme sa dlhodobo zaviazali k udržateľnosti tým, že  zabezpečujeme, aby naše portfólio produktov, služieb a riešení reagovalo na environmentálne výzvy. 

Výrobky ako Uponor Ecoflex VIP, Uponor PEX Pipe Blue, Uponor Ultra Rib 2 Blue a riešenia, ako napríklad riešenia pre podlahové vykurovanie, sú kompletne vyvinuté s ohľadom na udržateľnosť. To znamená, že sú kompatibilné s obnoviteľnými zdrojmi energie a spotrebujú menej energie (napríklad o 40 % menej ako ventilátorové konvektory alebo o 15 % menej v rodinných domoch).
 
Naším cieľom však je, aby do roku 2027 aspoň 90 % nášho produktového portfólia malo vyhlásenie o environmentálnych vlastnostiach výrobku (EPD) a aby ho do roku 2030 malo celé produktové portfólio.

Hoci prijímame všetkých 17 cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDG), rozhodli sme sa zamerať na štyri z nich, ku ktorým môžeme prispieť najvýraznejšie: čistá voda a hygiena, dôstojná práca a hospodársky rast, zodpovedná spotreba a výroba a opatrenia v oblasti klímy.
 
Keďže smerujeme k budúcnosti bez emisií oxidu uhličitého, chceme ísť príkladom v oblasti udržateľných riešení pre budovy a infraštruktúru. Preto sme si naplánovali, že emisie skleníkových plynov z našich prevádzok sa do roku 2027 znížia o 70 % (rozsah 1 a 2) a z nášho dodávateľského reťazca o 20 % (rozsah 3) v porovnaní s východiskovým rokom 2019. 
 
Medzi ďalšie ciele udržateľnosti patrí zníženie energetickej náročnosti o 15 % do roku 2027, 100 % podiel certifikovanej ekologickej elektrickej energie do roku 2025 a 100 % recyklovaného odpadu do roku 2027.

Existuje viacero dôvodov, prečo si vybrať spoločnosť Uponor ako partnera pre vykurovanie, chladenie a inštalatérske riešenia. Nejde totiž len o prekonávanie výziev v tomto odvetví. Ide o prácu so skvelými tímami profesionálov s pozitívnou energiou, odbornými znalosťami a priateľským prístupom. Ide tiež o hľadanie nových spôsobov, ako v týchto nepredvídateľných časoch prosperovať a rásť.

Spoločnosť Uponor má tieto tímy a vie, ako sa posúvať ďalej. Ukážeme Vám cestu.

Kontaktujte nás a dozviete sa, aký prospech Vám spoločnosť Uponor môže priniesť.
Späť na novinky