UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava
Flexibilné predizolované potrubie Ecoflex

Inteligentné distribučné siete vykurovania a chladenia

Dokonalé riešenie distribučných sietí vykurovania a chladenia

Potrubný systém Ecoflex ponúka profesionálne riešenie pre veľké množstvo možných použití len s niekoľkými komponentmi. Systém Ecoflex poskytuje širokú škálu inovatívnych a energeticky účinných predizolovaných rúr, tvaroviek a príslušenstva, ktoré možno použiť v rôznych typoch budov a aplikáciách.

Predizolované potrubie Uponor Ecoflex dokáže ľahko a hospodárne rozvádzať vodu pre vykurovanie a chladenie. Inštaláciu rozvodov možno zvládnuť rýchlo a efektívne, dokonca aj v tých najnáročnejších miestnych podmienkach.

Prehľad rozvodov diaľkového vykurovania a chladenia

Predizolované potrubie ako distribučné siete vykurovania a chladenia

uponor ecoflex pre insulated pipes
Chytrý systémový dizajn produktových radov poskytuje bezproblémovú integráciu:
 
  • Ecoflex Thermo pre potrubné a domové pripojenia s ľahkou manipuláciou a flexibilitou.
  • Ecoflex Thermo PRO ako hlavné potrubie s minimálnymi tepelnými stratami.
  • Ecoflex Quattro ako riešenie all-in-one - pripojenie vykurovania aj ohrevu teplej vody.
  • Služby Uponor: dizajn a podpora na mieste, rýchle dodávky, dĺžka potrubia na mieru.
  • Rýchla inštalácia vďaka technológií spájania Quick & Easy a Wipex.

Predizolované potrubie ako distribučné siete vykurovania

Predizolované potrubie pre chladenie distribučných sietí

Príslušenstvo distribučných systémov vykurovania a chladenia

Služby distribučných sietí vykurovania a chladenia

Ecoflex service pre cut pipe lengths Potrubia na mieru podľa potreby

Ecoflex delivery service Doručenie na miesto od 24 do 96 hodín v závislosti od lokality

Ecoflex support Podpora inžinierov pri návrhu

 
Ecoflex product training Školenia ohľadom produktov a podpora na webových stránkách

Ecoflex sales and distribution network Rozsiahla predajná a distribučná sieť

Ecoflex quality management Systém riadenia kvality podľa ISO 9001 a 14001
 

Viac informácií nájdete v brožúrach o systéme Ecoflex

Uponor Ecoflex predizolované potrubia

Uponor Ecoflex predizolované potrubia

Technické informácie.

PDF 11 MB
Uponor Ecoflex odvíjač

Uponor Ecoflex odvíjač

Technické informácie (v anglickom jazyku).

PDF 2 MB
Uponor Ecoflex predizolované potrubie

Uponor Ecoflex predizolované potrubie

Brožúra (v anglickom jazyku).

PDF 12 MB
Uponor Ecoflex Supra

Uponor Ecoflex Supra

Inštalačný a prevádzkový manuál (v anglickom jazyku).

PDF 9 MB
Uponor Ecoflex Quick & Easy

Uponor Ecoflex Quick & Easy

Brožúra (v anglickom jazyku).

PDF 10 MB
Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex

Prehladová brožúra.

PDF 949 KB

Flexibilný predizolovaný potrubný systém Ecoflex

Uponor ponúka predizolované potrubné systémy, ktoré pokryjú všetky dôležité potreby.

Teplá pitná voda

  • Spoľahlivý rozvod teplej úžitkovej vody s viac ako 30 ročnými skúsenosťami
  • Ekologické riešenie vďaka bezpečnému podzemnému prenosu tepla bez strát

Dodávka studenej vody

  • Protimrazový podzemný rozvod studenej pitnej vody do jednotlivých budov
  • Najvyššia ochrana proti mrazu