UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava
Sofistikované softvérové riešenia pre efektívnejšie projektovanie

Podpora projektov (Softvér)

Uponor ponúka softvérové balíky pre rýchly výpočet až po software založený na CAD v najvyššej kvalite.  Može byť použitý pre výpočet potreby tepla, návrh rozvodov sietí pre pitnú vodu a pod.

Software Uponor umožňuje vypočítať ľahko, rýchlo a efektívne bez ohľadu na typ alebo povrch podlahy.
TechCON TD 7.0

TechCON TD 9.0 UPONOR

Grafický návrhový software pre dimenzovanie rozvodov vykurovacích sústav, vrátane podlahového a stenového vykurovania.  Súčasťou tohoto software je tiež modul pre výpočet tepelných strát podľa STN a EN.  Okrem výpočtových a grafických modulov obsahuje širokú databázu výrobcov, ktorá umožňuje projektantom vytvoriť kompletný projekt včetne špecifikácie s aktuálnymi cenami jednotlivých produktov.  V prípade vydania novej (aktuálnejšej) verzie sofware firmou Uponor je automaticky aktualizovaný ihneď po spustení programu.  Software je možné získať po vyplnení registračného formulára.

Uponor UPOQUICK 2.0

Upoquick kalkulačka je jednoduchá prepočítavacia kalkulačka pre návrh dimenzie potrubia. Je to výborná pomôcka pre rýchle overenie si správnosti navrhnutej dimenzie v závislosti od teplotného spádu, tlakovej straty či prietoku pre dodanie požadovaného výkonu do systému podlahového vykurovania. Software je možné získať po vyplnení registračného formulára.

Uponor software