Full produktgjennomsiktighet

Miljøvaredeklarasjoner

Baner vei for større produkttransparens

Våre kunder over hele verden leter etter måter å øke deres positive innvirkning på miljøet. For å gjøre reelle fremskritt mot en mer bærekraftig byggeindustri, kreves det åpenhet om produktene. Hos Uponor driver vi denne utviklingen fremover ved å levere miljøprodukterklæringer (EPDs). Disse gjør spesielt planleggere i stand til å beregne konsekvensene av byggeprosjekter, og redusere CO2-avtrykket til bygninger ved å velge den mest bærekraftige løsningen.

EPD bruker livssyklusvurdering (LCA) for å evaluere et produkts miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen.
EPD uses life cycle assessment for environmental impact

Hva er EPDs

 • EPD-er er offisielle erklæringer
 • De inneholder omfattende informasjon om produktenes miljøpåvirkning
 • EPD-er inkluderer detaljer om produktets forbruk av råvarer og energi, avfallsgenerering og luft-, jord- og vannutslipp gjennom hele livssyklusen.
 • De følger en strengt bestemt metodikk, ISO-serien 14025-standardene, og er validert som et offisielt dokument av en tredjepart.
 • EPD-er er basert på produktets livssyklusvurderingsberegninger

Fordeler

 • EPD-er bidrar til større produkttransparens og sporbarhet i byggesektoren
 • De tillater sammenligninger mellom produkter som fyller samme funksjon
 • Bedrifter og våre kunder kan påvirke CO2-avtrykket til bygninger og prosjekter ved å velge de mest bærekraftige løsningene
 • De hjelper oss hele tiden med å vurdere og redusere miljøpåvirkningen fra vår egen produksjon og leverandørkjeder

Våre mål

 • Vi har som mål å dekke 90 % av produktporteføljen vår med EPD-er innen 2027
 • Vi ønsker å dekke hele produktspekteret senest innen 2030

Hvordan vi leder veien til en mer bærekraftig fremtid

Vår reise mot karbonnøytralitet

Vi sporer og kutter systematisk våre klimagassutslipp langs verdikjeden vår, og har definert en tydelig vei og milepæler fremover.

Bærekraftige utviklingsmål

Vi er forpliktet til FNs utviklingsmål, og har identifisert fire for en meningsfull innvirkning.

Bærekraftige løsninger

Vi tilbyr løsninger som hjelper våre kunder å nå sine miljømål.