Retningslinjer for personvern for nettsted

Opprettet 12. august 2022
 

Personvern og beskyttelse av personopplysninger

Uponor har forpliktet seg til å sikre ditt personvern og beskytte dine personopplysninger. Uponor sørger for høy grad av beskyttelse for personvernet ditt, informasjonskapsler og dine personopplysninger, og vi behandler dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og disse retningslinjene for personvern. “Personopplysninger” betyr informasjon som er knyttet til en identifisert eller identifiserbar faktisk person. Disse retningslinjene for personvern inneholder generell informasjon om hvordan Uponor behandler dine personopplysninger i forbindelse med nettstedet www.uponor.com eller noen av de underliggende nettstedene (heretter samlet kalt “nettsted”).

Nettstedet eller Uponors produkter eller tjenester kan inneholde koblinger til andre selskapers nettsteder og tjenester med egne retningslinjer for personvern og/eller tredjepartstjenester, som er installert på enheten din, som kan gi tilgang til informasjon på enheten din. Uponor råder deg til å lese retningslinjene for personvern fra slike tredjeparter nøye. Uponor er ikke ansvarlig for personvernpraksisen eller innholdet til slike tredjeparts tjenesteleverandører.

Ved å bruke nettstedet og/eller sende personopplysninger til Uponor bekrefter du at du forstår og godtar at dine personopplysninger kan bli behandlet slik det er forklart i disse retningslinjene for personvern. Hvis du ikke godtar disse retningslinjene for personvern, fraråder vi at du bruker nettstedet eller sender inn personopplysninger til Uponor.


1. Behandlingsansvarlig for personopplysninger

Behandlingsansvarlig for personopplysninger er Uponor Corporation. For lokale landsspesifikke Uponor-nettsteder er det lokale Uponor-datterselskapet behandlingsansvarlig sammen eller separat med Uponor (samlet kalt “Uponor”). Du kan kontakte behandlingsansvarlig på følgende adresse:

Ilmalantori 4
00240 Helsinki
Finland

E-postadresse: privacy@uponor.com

2. Formål med behandling av personopplysninger og juridisk grunnlag for behandling

Når du bruker nettstedet, kan vi innhente og behandle bestemte personopplysninger som kan kobles til deg.

Slike personopplysninger kan brukes til følgende formål, i henhold til Uponors legitime interesser i forbindelse med (ett eller flere punkt kan gjelde samtidig):

 

  • vedlikehold og utvikling av nettstedet og Uponors produkter og tjenester,
  • markedsførings- og kommunikasjonsformål, for eksempel for å utføre markedsundersøkelser, direktemarkedsføring, automatisk markedsføring, der vi informerer om nye funksjoner, nye produkter eller lanseringer og spesialtilbud,
  • levering av produkter og tjenester, for eksempel for å oppfylle kontrakten mellom deg og Uponor, sikre funksjonaliteten og sikkerheten til Uponors produkter og tjenester, identifisere deg samt forhindre og granske mulig misbruk, og statistiske og analytiske formål.

Hvis du kommuniserer med oss via nettstedet og/eller registrerer deg som bruker av nettstedet (der dette er aktuelt), kan Uponor i noen tilfeller også behandle dine personopplysninger i den grad slik behandling er nødvendig for å oppfylle en avtale mellom deg og Uponor, til forberedende tiltak i forbindelse med kontrakten eller, i noen tilfeller, basert på ditt samtykke.

I den grad Uponor behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke har du rett til når som helst og uten kostnad å trekke tilbake samtykket du har gitt Uponor til å behandle dine personopplysninger.

3. Personopplysninger som innhentes

Personopplysninger blir vanligvis innhentet når du bruker nettstedet, registrerer deg i Uponors produkter og tjenester eller har kontakt med Uponor på annen måte. Personopplysningene kan for eksempel omfatte tilgangstidspunkter, nettstedet du ble overført fra, koblingene du bruker, sidene du besøker, innholdet du viser, og annen slik atferdsinformasjon Uponor mottar via nettleseren din.

Uponor kan videre be deg om å gi oss andre typer informasjon, som navn, e-postadresse, postadresse, brukernavn, samtykke, tilbakemelding, alder, kjønn og annen ikke-sensitiv informasjon. Uponor ønsker å understreke at visse ikke-identifiserbare personopplysninger kan bli identifiserbare når du gir oss dine personopplysninger.

4. Vanlige datakilder

Personopplysningene innhentes fra følgende kilder:

  • informasjon som oppgis av deg eller via dine handlinger på nettstedet, eller via annen kontakt med Uponor
  • Uponors underleverandører i forbindelse med levering av tjenester til nettstedet
  • offentlig tilgjengelige kilder
 

5. Regelmessig utlevering av data og overføring av data utenfor EU eller EØS

Personopplysningene kan også utleveres av Uponor til andre selskaper i konsernet utenfor Den europeiske union (EU) eller utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) i henhold til en kontrakt som inngås mellom de gjeldende Uponor-enhetene, som inkorporerer EU-kommisjonens standard kontraktsvilkår, som sikrer at tilfredsstillende beskyttelsesordninger er på plass. Personopplysningene som er lagret på serveren, overføres ikke utenfor EU eller EØS.

Uponor kan utlevere dine personopplysninger til godkjente tredjeparter som behandler personopplysninger på Uponors vegne til formålene som er angitt i disse retningslinjene for personvern. Personopplysningene dine kan også behandles av slike godkjente tredjeparter utenfor EU eller EØS i henhold til en kontrakt mellom Uponor og en slik godkjent tredjepart, der EU-kommisjonens standard kontraktsvilkår er inkorporert, eller andre passende sikkerhetstiltakt for dataoverføringer som er oppført i EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), som sikrer at tilfredsstillende beskyttelsesordninger er på plass.

Uponor kan dessuten drive markedsføring og annen kommunikasjon i fellesskap med Uponors partnere, og i forbindelse med dette kan Uponor kombinere informasjon Uponor har innhentet om deg, med informasjon Uponors partnere har innhentet om deg, for eksempel for å unngå unødvendig kommunikasjon og skreddersy Uponors meldinger til deg.

Hvis Uponor selger, kjøper, fusjonerer eller omorganiserer på en annen måte, kan dette føre til at vi utleverer personopplysninger, for eksempel til potensielle og faktiske kjøpere og deres rådgivere.

I tillegg til det som er angitt ovenfor, kan Uponor være pliktige til å utlevere dine personopplysninger til myndighetene. Uponor kan også utlevere og behandle dine personopplysninger på andre måter, i samsvar med gjeldende lover, for å forsvare våre legitime interesser.

6. Prinsipper for datasikkerhet og datalagring

Personopplysninger lagres i hovedsak elektronisk. Personopplysningene lagres i låste lokaler med begrenset tilgang og beskyttes av en bruker-ID og et passord. Alle fysiske kopier av personopplysningene, hvis slike finnes, lagres i låste lokaler. Bare personer som må behandle personopplysningene som en del av pliktene sine, har tilgang og rettigheter til å behandle personlig informasjonen som er lagret i registeret.

Uponor beholder personopplysningene dine så lenge det kreves for de ovennevnte formålene, eller slik det er påkrevd i henhold til gjeldende lover. Når slike krav ikke lenger foreligger, vil personopplysningene dine bli slettet eller anonymisert slik at de ikke lenger kan kobles til deg.

7. Automatiserte beslutninger

Personopplysninger brukes ikke til automatiserte beslutninger som kan ha juridiske eller andre konsekvenser for deg.

8. Brukerrettigheter

Tilgangsrettighet: Du har rett til innsyn i personopplysningene dine og motta en skriftlig kopi dem. Innsyn er kostnadsfritt.

Rett til dataportabilitet: I den grad Uponor behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke, eller i forbindelse med en kontrakt mellom deg og Uponor, har du rett til å motta dine personopplysninger, som du har levert til Uponor, i et strukturert, vanlig og maskinleselig format, og du har rett til å overføre disse opplysningene, der det er teknisk mulig, til en annen overvåkingsenhet uten at Uponor hindrer dette.

Innsigelsesrett: Du har rett til når som helst å motsette deg at dine personopplysninger brukes i forbindelse med direkte markedsføring.

Rett til å be om korrigering, sletting eller begrensning: Du har rett til å be Uponor om å korrigere eller slette personopplysningene dine hvis de er foreldet, irrelevante, feil, ufullstendige eller på andre måter er unøyaktige, eller på et annet juridisk akseptabelt grunnlag. Du har også rett til å be om at behandling av personopplysningene dine begrenses.

Offisiell klage: Uponor håper å kunne løse alle problemer du har i forbindelse med måten Uponor behandler personopplysningene dine på, men du har også rett til å registrere en offisiell klage hos dine lokale tilsynsmyndigheter for datavern.

Hvis du ønsker å benytte deg av rettighetene dine, må du sende en skriftlig forespørsel til adressen i del 11.

9. Bruk av informasjonskapsler

En informasjonskapsel er vanligvis en liten samling med data som blir sendt til datamaskinen din fra et nettsted, og som lagres i nettleseren din mens du er inne på et nettsted. Når du går inn på det samme nettstedet igjen, kan nettstedet hente informasjonskapselen for å varsle nettstedet om din tidligere aktivitet. Hvis du vil lese mer om denne teknologien og hvordan den virker, kan du for eksempel gå inn på http://www.allaboutcookies.org.

Av og til kan også en informasjonskapselfil bli plassert på datamaskinen din for å forbedre effektiviteten til dette nettstedet og/eller til Uponors tjenester til deg. Informasjonskapsler brukes bare i den grad du har godtatt dem separat. Imidlertid kan informasjonskapsler som er nødvendige for nettstedets tekniske funksjon ("Essential Cookies") brukes uten ditt samtykke for å sikre at nettstedet fungerer. Du kan når som helst endre innstillingene for informasjonskapsler og administrere samtykkene du har gitt ved å klikke "Juster informasjonskapselinnstillingene".

Disse retningslinjene for personvern og informasjonskapsel beskriver hvordan Uponor benytter informasjonskapsler og lignende filer og teknologi på dette nettstedet.

Formål med bruk av informasjonskapsler Informasjonskapsler kategorier
Essentielle informasjonskapsler: Det er nødvendig å bruke bestemte informasjonskapsler for å kjøre grunnleggende funksjoner på nettstedet. Disse informasjonskapslene er avgjørende for å drive nettstedet og gi deg en god opplevelse når du besøker det.

Analyse informasjonskapsler: Informasjonskapsler i denne kategorien brukes til å gjøre det mulig å overvåke trafikken til nettstedet og optimalisere brukeropplevelsem og analysere aggregerte data om bruk av nettstedet, eller for å lage statistikk over antall besøkende på nettstedet. Disse informasjonskapslene kan leveres av tredjeparter, som angitt nedenfor.

 

Markedsføring informasjonskapsler: Uponor kan også bruke informasjonskapsler til å levere bedre tjenester og produkter til deg. Informasjonskapslene i denne kategorien brukes for eksempel til forbedring av nettstedet, brukertilpasning og reklame, og kan leveres av tredjeparter, som beskrevet nedenfor. For deg betyr dette at nettstedet for eksempel kan huske språket og landet du har valgt. Uponor gjennomfører også profilanalyser blant annet for å finne ut hva som er populært blant brukere. Uponor ser på hvor brukerne finner innholdet på nettstedet og bruker denne informasjonen til å uforme nettstedet slik at brukeropplevelsen blir best mulig. Disse informasjonskapslene hjelper oss med å tilpasse innholdet på nettstedet til brukeren, for eksempel ved å vise deg målrettede bannere og anbefalinger. Uponor ser også på typen henvisninger som blir brukt til å nå nettstedet, og bruker denne informasjonen til å evaluere effektiviteten til Uponors kampanjer og tilbud. Uponor bruker disse informasjonskapslene til å følge opp Uponor-annonser, og for å gi deg målrettet markedsføring

Hvor lenge din informasjonen blir lagret, avhenger av typen informasjonskapsel som blir brukt og tredjepartsleverandør som tilbyr denne informasjonskapselen. Lagringstiden beskrives av tredjepartsleverandører i deres personvernpolicyer, som du kan få tilgang til via koblingene nedenfor. Øktinformasjonskapsler utløper og slettes når nettleseren lukkes, mens varige informasjonskapsler har  vanligvis har utløpstid på etter to måneder og to år.

10. Sidefunksjonaliteter ogtjenester levert av tredjepartsleverandører
Følgende tredjeparter kan, med ditt eksplisitte samtykke, se, endre eller sette sine egne informasjonskapsler som om du hadde bedt om en webside fra tredjeparts nettsted direkte. Avhengig av nettstedet du besøker, er det ikke sikkert at alle tredjeparts -informasjonskapslene nedenfor er brukt, da en del av disse informasjonskapslene bare brukes på bestemte lokale nettsteder. Ditt samtykke blir ikke bedt om å plassere følgende tredjeparts tjenesteleverandør Essential Cookies, siden nettstedet ikke kan fungere uten disse.

 

Tredjeparts tjenesteleverandør i kategorien essentiell infoasjonskapsel:

Uponor bruker Google Tag Manager for å aktivere og reCAPTCHA for å beskytte nettstedet mot svindel og misbruk, ved å bekrefte at brukeren ikke er en robot når f.eks. alle disse informasjonskapslene som leveres av Google, Inc. Oppbevaringsperioden for dataene Google samler inn varierer basert på innholdet og formålet med bruk av dataene, og basert på innstillingene du har valgt. Enkelte typer data blir også avidentifisert etter en definert periode. For eksempel blir identitetsdata for serverlogg avidentifisert ved å slette en del av IP-adressen etter 9 måneder og slette informasjonskapsler etter 18 måneder. For å lese Googles personvernerklæring, klikk her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Uponor bruker Euroland for å presentere animasjoner for finansiell informasjon, kun på investorens nettsted. For å lese Eurolands personvernerklæring, vennligst klikk her: https://www.euroland.com/cookiepolicy/en-gb.html

Uponor bruker Usercentrics Consent Management Platform for å aktivere samtykkebasert informasjonskapselstjenesteadministrasjon for tjenester som er angitt på våre nettsteder. Denne tjenesten er levert av Usercentrics GmbH. Oppbevaringsperioden er tidsperioden de innsamlede dataene lagres for behandlingsformål. Samtykkeopplysningene (gitt samtykke og tilbakekall av samtykke) lagres i to år. Dataene blir deretter slettet umiddelbart. For å lese personvernerklæringen for Usercentrics, vennligst klikk her:
https://usercentrics.com/privacy-policy/
Uponor bruker Kentico innholdsstyringssystem fra Kentico software s.r.o. for presentasjon og administrasjon av nettsider. For å lese Kenticos personvernerklæring, klikk her: https://xperience.io/privacy-policy

Tredjepartsleverandører i kategorien Analytics -informasjonskapsler:

Uponor bruker webanalysetjenesten Google Analytics og posisjonstjenesten Google Maps av Google, Inc .. Oppbevaringsperioden for dataene Google samler inn varierer basert på innholdet og formålet med bruk av dataene, og basert på innstillingene du har valgt. Enkelte typer data blir også avidentifisert etter en definert periode. For eksempel blir identitetsdata for serverlogg avidentifisert ved å slette en del av IP-adressen etter 9 måneder og slette informasjonskapsler etter 18 måneder. For å lese Googles personvernregler, klikk her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites


Tredjeparts tjenesteleverandører i kategorien markedsføringskapsler:

Uponor bruker Addthis -tjenesten av Oracle Corporation for å sette opp tredjeparts plugins for sosiale medier. Oracle beholder AddThis -data i 13 måneder etter innsamling. Et utvalg på 1% av AddThis -data ("Eksempeldatasett") beholdes i maksimalt 24 måneder for forretningskontinuitetsformål. For å lese Oracle Addthis personvernerklæring, vennligst klikk her: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

Uponor bruker Adobe pdf embed by Adobe Inc, for å vise forhåndsvisninger av pdf-dokumenter på nettstedet, for å lese Adobes personvernpolicy, vennligst klikk her: https://www.adobe.com/privacy.html

 

Uponor bruker Google Ads, Conversion Linker, Google Ads Conversion Tracking, Google AdWords Remarketing, levert av Google, Inc for å plassere annonser på nettstedet og for Google -søk. Oppbevaringsperioden for dataene Google samler inn varierer basert på innholdet og formålet med bruk av dataene, og basert på innstillingene du har valgt. Enkelte typer data blir også avidentifisert etter en definert periode. For eksempel blir identitetsdata for serverlogg avidentifisert ved å slette en del av IP-adressen etter 9 måneder og slette informasjonskapsler etter 18 måneder. For å lese Googles personvernerklæring, klikk her:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Uponor bruker FormAssembly av FormAssembly, Inc. for å samle inn data for ulike kundetjenester, for å lese FormAssemblys personvernerklæring, klikk her: https://www.formassembly.com/privacy-policy/

Uponor bruker Hotjar av Hotjar Ltd. for markedsføringsanalyse og markedsføringstjenester. Hotjar beholder personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålet (e) som Hotjar opprinnelig samlet inn for å levere Hotjar -programvare, løse tvister, etablere juridisk forsvar, gjennomføre revisjoner, forfølge legitime forretningsformål. Hotjar kan også beholde informasjon som kreves av gjeldende lov. Hotjar sletter automatisk eventuelle IP -adresser Hotjar behandler eller lagrer innen tretti (30) kalenderdager. For å lese Hotjar personvernerklæring, klikk her: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Uponor bruker Maplet by Maplet Oy på den finske nettsiden kun for å vise kundene nærmeste Uponor installasjons- og servicesenter.

Uponor bruker Microsoft-skjemaer fra Microsoft Corporation for spesifikke skjemaer på nettstedet for å samle inn tilbakemeldinger fra kunder. For å lese Microsofts personvernerklæring, vennligst klikk her: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Uponor bruker Pardot av Salesforce.com, Inc. for å muliggjøre markedsføringsautomatisering til sine kunder og potensielle kunder. For å lese Salesforces personvernerklæring, vennligst klikk her: https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/

Uponor bruker Vara Services av Vara Research GmbH på investornettstedet https://www.uponorgroup.com/en-en kun for markedsprognoser og presenterer konsensusestimater samlet inn av Vara Research fra https://vara-services.com/uponor /. For å lese Vara Researchs personvernerklæring, vennligst klikk her: https://www.vararesearch.de/en/privacy-policy/

Uponor bruker Facebook, Instagram og WhatsApp av FacebookMeta, Inc. for tilstedeværelse i sosiale medier og reklame. Facebook Meta lagrer data til det ikke lenger er nødvendig for å tilby Facebook Meta-tjenester og Facebook Meta-produkter, eller til kontoen din er slettet – avhengig av hva som kommer først. Dette er en avgjørelse fra sak til sak som avhenger av ting som typen av data, hvorfor de samles inn og behandles, og relevante juridiske eller operasjonelle oppbevaringsbehov. For eksempel, når du søker etter noe på Facebook, kan du når som helst få tilgang til og slette søket fra søkeloggen din, men loggen for det søket slettes etter 6 måneder. For å lese Facebook Meta Personvernerklæring, vennligst klikk her: https://www.facebook.com/policy.php

Uponor bruker LinkedIn av LinkedIn Corporation for tilstedeværelse og reklame på sosiale medier. LinkedIn beholder vanligvis dine personlige data så lenge du holder kontoen din åpen eller etter behov for å tilby deg LinkedIn -tjenester. Dette inkluderer data du eller andre har gitt til LinkedIn og data generert eller utledet fra din bruk av LinkedIn -tjenester. For å lese LinkedIns personvernerklæring, vennligst klikk her: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Uponor bruker YouTube av Google Inc. for tilstedeværelse og reklame på sosiale medier. Oppbevaringsperioden for dataene Google samler inn varierer basert på innholdet og formålet med bruk av dataene, og basert på innstillingene du har valgt. Enkelte typer data blir også avidentifisert etter en definert periode. For eksempel blir identitetsdata for serverlogg avidentifisert ved å slette en del av IP-adressen etter 9 måneder og slette informasjonskapsler etter 18 måneder For å lese Googles personvernerklæring, klikk her: https://policies.google.com/technologies/ partner-nettsteder

Uponor bruker Lumoa til å analysere tilbakemeldinger fra kunder. Du kan lese mer om Lumoas personvernerklæring her: https://www.lumoa.me/privacy-policy/

Sosiale Medier tjenester

Nettstedet kan bruke plugins for sosiale medier, for eksempel "Like" -knappen fra de sosiale nettverkene Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube og Instagram. Innholdet i plugins for sosiale medier på nettstedet er direkte fra slike sosiale nettverk. Når du besøker nettstedet mens du er logget på et sosialt nettverk, oppretter nettleseren en direkte forbindelse med det sosiale nettverkets servere. Hvis du er logget av fra det eller de sosiale nettverkene mens du besøker nettstedet, sender nettleseren din mer begrenset informasjon til de sosiale nettverkene. Plugins for sosiale medier på nettstedet er underlagt personvernvilkårene og andre vilkår og betingelser for de relevante sosiale mediesidene (se lenker til relevante personvernpolicyer ovenfor). Informasjonen som samles inn av det eller de sosiale nettverkene, avsløres ikke til Uponor uten ditt uttrykkelige samtykke.

11. Endringer i disse retningslinjene for personvern

Vær oppmerksom på at Uponor kan endre retningslinjene for personvern fra tid til annen. Ved eventuelle endringer av avgjørende betydning vil imidlertid Uponor publisere en melding med informasjon om slike endringer både på begynnelsen av disse retningslinjene for personvern og på startsiden til nettstedet. Uponor råder deg til å se på retningslinjene for personvern av og til, slik at du holder deg oppdatert på slike endringer.

Hvis du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss via vår kundeservice eller skrive til oss på: 
info@uponor.com.