Brukervilkår - Juridisk merknad

Ved å åpne Uponor Corporations eller dets datterselskapers (heretter kalt “Uponor”) nettsider på www.uponor.com eller noen av de underliggende nettsidene (heretter samlet kalt “nettsted”), godtar du vilkårene nedenfor. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, kan du ikke bruke dette nettstedet.

Uponor Corporation har opphavsretten til innholdet på nettstedet. Rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt, er forbeholdt. Gjengivelse, overføring, distribusjon eller lagring av deler av innholdet i en hvilken som helst form, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Uponor, er ikke tillatt. Uponor gir deg imidlertid tillatelse til å gå inn på nettstedet eller kopiere utdrag fra nettstedet til personlige, ikke-kommersielle informasjonsformål, forutsatt at alle opphavsrettigheter eller andre proprietære meldinger og fraskrivelser som er knyttet til kopien, overholdes. Enkelte elementer på nettstedet kan være underlagt ytterligere vilkår.

Nettstedet og innholdet på nettstedet leveres som en tjeneste til alle som er interesserte i Uponor. Innholdet på nettstedet leveres ”som det er”. Det gis ingen garantier av noe slag i forbindelse med innholdet på nettstedet. Uponor garanterer ikke at nettstedet vil være feilfritt eller tilgjengelig uten avbrudd. Uponor forbeholder seg retten til å endre eller fjerne tilgangen til nettstedet på et hvilket som helst tidspunkt.

Nettstedet kan inneholde koblinger til andre nettsteder som eies eller drives av tredjeparter. Du må lese og godta alle regler for bruk av slike nettsteder før du bruker dem. Uponor har ikke kontroll over innholdet på slike nettsteder, og Uponor påtar seg ikke ansvar for informasjon, produkter, tjenester eller materiale som er opprettet eller publisert av tredjeparter som nettstedet kobler til. En kobling til nettstedet til en tredjepart antyder ikke at Uponor godkjenner, representerer eller garanterer for nettstedet til en slik tredjepart eller informasjon, produkter eller tjenester som det refereres til på et slikt nettsted.

Uponor er ikke ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller konsekvensmessige skader, tap eller utgifter eller tapt fortjeneste som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk eller manglende evne til å bruke nettstedet.

Varemerket “Uponor” er et registrert varemerke for Uponor Corporation. Uponors produktnavn, logoer og andre identifikasjonssymboler er varemerker eller registrerte varemerker for Uponor. Nettstedet kan inneholde andre produkt- og firmanavn som kan være varemerker eller varenavn for sine respektive eiere. Din tilgang til nettstedet gir deg ingen lisens eller rett til å bruke grafikk, logoer eller merker som vises på nettstedet, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Uponor eller tredjepartseieren.