Blue is the new green

Uponor leder arbeidet med å produsere bærekraftige byggematerialer for kommersielle, bolig- og infrastrukturformål. Bærekraftighet er en sentral del av vårt oppdrag, visjon og strategi. Derfor har vi opprettet produktfamilien Uponor Blue. Uponor Blue-produkter hjelper deg med å nå dine mål for miljø- og karbonavtrykk.    


Uponor Blue-tilbud oppfyller de samme standardene, kravene og ytelsen som de tradisjonelle produktene. Metodene og CO2-klassifiseringene er validert med ISCC- og EPD-sertifiseringer.    

Ved å velge et Uponor Blue-produkt kan du være trygg på at du tar den riktige avgjørelsen i dag, for miljøet og for morgendagen. Uponors signaturfarge er blå, og vi bruker den som vårt flaggskip for å støtte vårt engasjement for bærekraft. Med Uponor er blå den nye grønn.    

Dessuten er Uponor Blue-produktene i tråd med FNs bærekraftsmål, som klimatiltak, rent vann og sanitæranlegg samt ansvarlig forbruk og produksjon.

Med Uponor Blue vil du være på vei mot å redusere karbonutslipp med 55 % innen år 2030. Dette reduksjonsmålet – «Fit for 55» – er satt av EU, og er et mellomsteg på veien mot et karbonnøytralt Europa.  

"I fremtiden vil det bare handle om bærekraftige produkter, ellers er du ute av markedet."
- Michael Rauterkus, President og CEO i Uponor Corporation 

Mer om Fit for 55

Blå byer med Uponor

EUs reduksjonsmål for karbonfotavtrykk for 2030 baner vei for et karbonnøytralt Europa i 2050. Uponor Blue produkter hjelper organisasjonen din med å nå dine bærekraftige mål, og bygge miljøvennlige byer. Sammen gjør vi byer blå!

  • 2021
  • 2022
  • 2025
  • 2030

Første Uponor Blue produkt lansert

Ultra Rib 2 Blue er det første spillvannsrøret med opptil 70 % reduksjon av karbonavtrykk. Denne milepælen ble oppnådd ved å bruke over 50 % av sertifisert fornybart råmateriale.


Blue is the new green

Uponor Blue produkter har bærekraft i kjernen. Enten ved å bruke resirkulert eller fornybart råmateriale, eller ved å oppnå besparelser gjennom større ytelse.

PEX Pipe Blue

PEX Pipe Blue lanseres for bolig- og næringsbygg. Uponor PEX Pipe Blue er det første biobaserte PEX-røret på markedet med opptil 88 % reduksjon av karbonavtrykk.


40 % av produktene er Uponor Blue

Innen 2025 oppfyller 40 % av produktene våre kravene til Uponor Blue produkter med full datatransparens ved EPD-sertifisering.


Vi har nådd våre mål

I 2030 har alle våre produkter EPD-sertifiseringer og er Uponor Blue produkter. Vi har nådd våre miljømål

Hva gjør Uponor Blue-produkter bærekraftige?

Uponor Blue-produkter kan være bærekraftige på forskjellige måter – enten ved bruk av fornybare eller resirkulerte materialer i sammensetningen, eller ved å sikre ressursbesparelser gjennom optimalisert drift. I tillegg til å hjelpe deg med å nå dine karbonreduksjonsmål, oppfyller Uponor Blue-tilbudet også de samme standardene, kravene og ytelsen som tradisjonelle produkter.

Du får full datagjennomsiktighet for å sikre bærekraften til produktene våre. Dette gjør det lettere for deg å demonstrere den positive effekten av prosjektet ditt. Alle våre bærekraftstilnærminger er helt uavhengig validert med tredjepartssertifiseringer. Takket være Environmental Product Declarations (EPDs) og International Sustainability & Carbon Certifications (ISCC Plus), kan du være trygg på karbonreduksjonen du får når du velger Uponor Blue-produkter.  

Massebalanse

Massebalansetilnærmingen er en av de enkleste og mest kostnadseffektive metodene for å redusere karbonavtrykket til produksjon av infrastrukturprodukter.

Den består i å delvis erstatte fossilbaserte ubrukte råmaterialer med fornybart råstoff, som kan spores tilbake til de opprinnelige innsamlingspunktene. Det muliggjør gradvis overgang fra fossile til fornybare råmaterialer, med liten innvirkning på produksjonskostnadene. 

EPD

EPD er en standardisert og tredjepartsverifisert dokument som rapporterer miljøpåvirkningen til et produkt. Den vurderer hele produktets livssyklus for å bestemme karbonavtrykket.

Dette lar deg på en pålitelig måte sammenligne produkter som oppfyller samme funksjon. Uponor har allerede fått mange av sine produkter validert av en EDP for gjennomsiktig rapportering av deres miljøpåvirkning. 

Mer om fit for 55

EU har satt seg et bindende mål om å oppnå klimanøytralitet innen 2050. Som et mellomsteg mot dette målet er EU forpliktet til å redusere klimagassutslippene med minst 55 % innen 2030. 
The “Fit for 55”-pakken er et sett med forslag for å revidere og oppdatere EU-lovgivningen for å sikre at nye retningslinjer og lover er i tråd med klimamålene for 2030 og videre. En rekke nye initiativer er også inkludert i pakken.
Med Uponor Blue er du på vei til å nå karbonreduksjonsmålet på 55 % innen 2030 – og karbonnøytralitet innen 2050.