Skreddersydde produkter

Kombinasjon av kompetanse og teknologi

Mange infrastrukturprosjekter krever en skreddersydd løsning fordi standardløsninger ikke strekker til. Uponor Infra har lang erfaring med å designe og produsere skreddersydde produkter med lang levetid. Hos oss kan du som kunde få produkter nøyaktig tilpasset dine behov.

Noen eksempler på skreddersydde produkter vi fremstiller er pumpestasjoner, lagringstanker, renseanlegg, drikkevannstanker, målekummer, ventilkummer, filterkummer og rørdeler. I tillegg til at de er optimalt formålstjenelige, vil våre skreddersydde produkter i de fleste tilfeller forkorte installasjonstiden betydelig og bidra til kostnadseffektivitet i prosjektet.
Andfjord komponent fra Uponor Infra

Dette tilbyr vi

  • 3D-tegninger av ønsket løsning.
  • Beregninger for hydraulikk og gjennomstrømming.

  • Sveiseberegninger.

  • Beregninger for posisjonsbestemmelse av løftepunkter.

  • Deformasjonsberegninger.

Les mer om løsningene våre

Weholite

Weholite muliggjør skreddersydde produkter i dimensjoner fra 300 til 3500 mm. Rørene er laget av polyeten, med glatt inn- og utside. De brukes til komplette systemer for transport av væske eller luft i bakken, i vann eller over bakkenivå. I tillegg til rør lages det anlegg med for eksempel pumpe-, utskillings- og måleteknikk.

Uponor IQ

Til skreddersydde produkter i dimensjoner 800 til 1200 mm bruker vi overvannsrøret Uponor IQ. Produktene designes og prefabrikkeres iht. prosjektspesifikasjon, men kan også fås som løse rør i standardstørrelser for montering og installering på arbeidsplassen.

Hvorfor velge Uponor Infra?

Kontakt vår ekspert

Geir-Are Berg

Manager Industri

Andre produktområder

Overvann

Vi har produkter for rensing, pumping, infiltrasjon, magasinering, og mer!

Spillvann

Ønsker du informasjon om spillvannsystemene våre?

Drikkevann

Vi kan skreddersy løsninger for forberedelse, lagring og distribusjon av drikkevann.

Ventilasjon i grunn

Ved å legge ventilasjonen i bakken utenfor bygningen sparer du verdifull plass innendørs!