Produkter

Skreddersydde produkter

En kombinasjon av kompetanse og teknologi

De skreddersydde produktene fra Uponor Infra er mer enn bare optimalt formålstjenlige. Prefabrikkerte produkter vil i de fleste tilfeller forkorte installasjonstiden betydelig. Infrastrukturprosjekter krever som oftest en skreddersydd løsning ut fra kunde- eller prosjektbehovene. Når standardløsningene ikke strekker til, kan vi tilby et skreddersydd/designet produkt. Noen eksempler på skreddersydde produkter vi fremstiller, er pumpestasjoner, lagringstanker, renseanlegg, drikkevannstanker, målekummer, ventilkummer, filterkummer og rørdeler. Vi presenterer et knippe av dem lenger ned på siden.

Vi har mulighetene, verktøyene og den nyeste teknologien!

Produktdesignerne og prosjektkoordinatorene våre er eksperter på Auto CAD, dimensjonering, beregninger, vekting, deformasjon, oppløfting, konfiguratorer, beregningsmodeller, trafikklast, godstykkelser, trykklasser og mye mer, og i produksjonen vår har vi et svært dyktig produksjonsteam som løser de mest krevende og kompliserte oppdragene. Kreativiteten rår og vi tenker ofte utenfor boksen!

Vi vet hva du skal grave ned

Kalkyler, beregninger og dimensjonering som har avgjørende betydning for et prosjekts langsiktige framgang. Vårt ekspertteam av produktdesignere har høyeste kompetanse og lang erfaring. Man må vite hva man graver ned. Vit hvilke ytre og indre påkjenninger material, muffer og skjøt vil bli utsatt for – trykk, bevegelser, temperaturforskjeller, vekster osv. I samarbeid med deg og medarbeiderne ute i felten finner vi riktig løsning for prosjektet ditt, og vår tekniske støtte gir deg online støtte, opplæring, håndbøker, analyser og tester. Teknisk støtte er også ofte en aktiv part i prosjektet ditt. Fra vår side inngår også instruksjoner, dokumentasjon av installasjon, og håndbøker for vedlikehold som garanterer prosjektets holdbarhet og livslengde.

Dette tilbyr vi!
 
 • 3D-tegninger av ønsket løsning.
 • Beregninger for hydraulikk og gjennomstrømming.
 • Sveiseberegninger.
 • Beregninger for posisjonsbestemmelse av løftepunkter.
 • Deformasjonsberegninger.

Weholite

Weholite muliggjør den hundre prosent skreddersydde produkter i dimensjoner fra 300 mm til 3500 mm. Rørene som brukes til komplette systemer for transport av væske eller luft i bakken, i vann eller over bakkenivå, er laget av polyeten og har glatt inn- og utside. I tillegg til rør lages det komplette anlegg med for eksempel pumpe-, utskillings- og måleteknikk.

Uponor IQ

Til skreddersydde produkter i dimensjoner 800–1200 bruker vi overvannsrøret Uponor IQ. Produktene designes og prefabrikkeres iht. prosjektspesifikasjon, men kan også fås som løse rør i standardstørrelser for montering og installering på arbeidsplassen. Eksempel på et skreddersydd produkt av Uponor IQ er dagvannmagasin.

Uponor dreneringssystem fordelar

Fordeler med skreddersydde produkter

 • Uponor Infra har lang erfaring med skreddersydde produkter
 • Produkter nøyaktig tilpasset kundens behov
 • Vi har verktøyene og teknologien som skal til
 • Lang levetid
 • Tette systemer
 • Optimale og formålstjenlige produkter
 • Prefabrikkerte og skreddersydde produkter forkorter installasjonstiden
 • Kostnadseffektivitet i prosjekter

Infrastrukturen under bakken

Bærekraftige plastrør og deler for en sikker infrastruktur i dag og i morgen

Skreddersydd – optimalt for formålet!

Skreddersydd – overvann

Her ser du spesialproduktene vi tilbyr for håndtering av overvann!

Mer om Weholite og Uponor IQ

IQ Drens

IQ Drens

IQ Drens

PDF 773 KB
Weholite teknisk info

Weholite teknisk info

Weholite teknisk info

PDF 6 MB

Vi tilbyr partnerskap med én kontakt gjennom hele prosjektet.

Trenger du et skreddersydd produkt, eller en nøkkelferdig løsning på global skala? Vi tilbyr full støtte innen: design og beregninger, skreddersydde produkter, felttjenester, teknisk support og prosjektledelse.

Mer fra Uponor Infra

Overvannsystem

Les mer om rensing, pumping, infiltrasjon, magasinering, gjennomstrømmingsregulering, Weholite og Uponor IQ!

Spillvannsystem

Du finner her informasjon om spillvannsystemene våre Ultra Rib 2, Ultra Double og Ultra Classic!

Ventilasjonssystemer som legges i bakken

Ved å legge ventilasjonen i bakken utenfor bygningen sparer du verdifull plass innendørs!