Drikkevannssystemer

Drikkevannsrør

Sikre og holdbare rørsystemer til drikkevann

Drikkevann er vår viktigste og mest kontrollerte fødevare. I Norge bruker vi ca. 200 liter vann pr person i døgnet og som med all annen vannforvaltning påvirkes drikkevannet av klimaendringene våre. Det er derfor vår fremtidige vannforsyning krever forebyggende tiltak mellom flere aktører og ikke minst pålitelige rørsystemer. Det hjelper lite med god tilgjengelighet på drikkevann dersom vi ikke kan distribuere det på en hygienisk sikker måte.

Plastiske trykkrørsystemer har mange fordeler, inkludert høy styrke, sikkerhet og fleksibilitet. Disse egenskapene gjør at både kostnader og miljøbelastning kan holdes nede. Uponor plastisk rørsystem brukes til transport av vann under trykk, inkludert drikkevann og avløpsvann og gass. Rørene er produsert i PE80 og PE100 og har forskjellige egenskaper, men de tre viktigste har til felles: tetthet, holdbarhet og lang levetid.
Uponor ProFuse RC med mantel - et sterkt trykkrør for drikkevann
Uponor ProFuse RC-trykkrørsystem er det sterkeste materialet på markedet (Resistance to Crack). Den er produsert i PE100 RC med en PP-beskyttelseshette og har en ekstremt høy bruddstyrke. Den tåler tunge, mekaniske belastninger, trykkstøt og trykksvingninger samt tåler store setninger. I tillegg er ProFuse RC temperaturbestandig, holdbar og slagfast - selv ved lave temperaturer.

Uponor trykkrørsystemer PE80 og PE100
Disse trykkrørene, laget av polyetylen, er et fleksibelt, lett å jobbe plastmateriale. Polyetylen er ekstremt slagfast, selv ved lave temperaturer. Rørene har en bruddstyrke på minst 8 MPa ved 50 års konstant belastning og kan installeres med et minimum av rørdeler, da det er enkelt å legge i myke kurver. Systemene har dermed de samme gode egenskapene som Uponors trykkrørsystem ProFuse og brukes med fordel til for eksempel drikkevann.
Uponor profuse
Felles for alle ovennevnte produkter er at de er sertifisert og merket med Nordic Poly Mark og oppfyller kravene i EN 12201 og INSTA SBC EN 12201.

Uponor Barrier PLUS - diffusjonstett rør for forurenset jord
Mange forskjellige kilder kan forårsake jordforurensning. Deponeringssteder kan for eksempel inneholde flere giftige kjemikalier, og bensinstasjoner er ofte forurenset av drivstoff og olje. Det samme gjelder industriområder der jorden kan være forurenset av forskjellige hydrokarboner osv. Noen av stoffene som finnes i forurenset jord kan trenge gjennom et standard drikkevannsrør av polyetylen (PE). Også metan, som vanligvis finnes i myrområder som ellers ikke er forurenset. De kan alle forårsake vannforurensning.

Barrier PLUS beskytter drikkevann mot kjemikalier. Dette er et rør for sikker fordeling av vann i forurenset jord, det er til og med motstandsdyktig mot TCE-nedbrytning. Det er også enkelt å resirkulere.

Standard drikkevannsrør

Sortiment Uponor Infra Trykk 2020

Sortiment Uponor Infra Trykk 2020

Sortiment trykkrør

PDF 801 KB
Teknisk Håndbok, Trykkrør

Teknisk Håndbok, Trykkrør

Teknisk Håndbok, Trykkrør

PDF 457 KB