Reservoarer til lagring av drikkevann og brannvann

Produkter for lagring av vann benyttes for å lagre drikkevann både hos vannverkene og ute i nettverket.

En reservoartank som er plassert i en lav sone trenger en trykkøkningsstasjon for å sikre at vannet transporteres i nettverket. Er reservoartanken plassert i en høy sone, kan transporteres gjennom trykkforskjellen fra reservoaret til forbrukeren. Dette sikrer også et stabilt trykknivå hos forbrukerne.

Reservoartanker bidrar til å sikre en stabil vannforsyning og jevne ut variasjoner i løpet av dagen. Vannet i reservoaret fungerer også som en viktig reserve dersom det skulle forekomme driftsavbrudd eller være behov for brannslukking. Reservoartanker kan være påkrevd for å sikre et tilstrekkelig servicenivå til boliger og industri.

Produkter for lagring av drikkevann

Kontakt vår produktsjef

Robert Osvaldsen

Produktsjef VA, Infra

Flere drikkevannsløsninger